nieuws

Personalia – Ymere benoemt directeuren

Geen categorie

Woningcorporatie Ymere heeft twee nieuwe directeuren voor het bedrijfsonderdeel Wonen benoemd.

Robert Leferink (56) is per 1 juni gestart als directeur Markten en Innovatie. Hij gaat zich in die rol bezighouden met de stedelijke vernieuwingswijken, vernieuwing van de dienstverlening en producten, met specifieke deelmarkten, zoals de zorg- en studentenmarkt, en met ondersteuning en uitbouw van de maatschappelijke activiteiten van Ymere.

Yvonne Roghair (35) wordt met ingang van 1 juli a.s. directeur Bedrijfsvoering. Zij zal zich vooral bezighouden met de planning en controlcyclus en met de financiële en administratieve processen die met het beheer van zo’n 78.000 verhuureenheden samengaan. 

Leferink was hiervoor projectdirecteur bij het Projectmanagementbureau van de gemeente Amsterdam. Daarvoor was hij directeur bij Bureau Parkstad, dat de regie voerde over de stedelijke vernieuwing in Amsterdam Nieuw West en eerder van het Bureau Vernieuwing Bijlmer. 

Yvonne Roghair was manager Concerncontrol bij Ymere en werkte eerder bij accountantskantoor Ernst & Young.

Reageer op dit artikel