nieuws

Plannen voor Kijkduin

Geen categorie

In een vertrouwelijk rapport dat het AD afgelopen zaterdag publiceerde, worden de plannen ontvouwen van de gemeente Den Haag voor Kijkduin.

De gemeente wil de tweede badplaats van Den Haag flink onder handen nemen. Het lokale winkelcentrum krijgt een facelift, de parkeerplaats gaat ondergronds, het toegangsplein krijgt een nieuw uiterlijk en er komen meer voorzieningen.

Ook zijn er grootschalige nieuwbouwplannen, waaronder vijf woontorens van 50 meter hoog. Een komt naast het daar gelegen Atlantic Hotel, de rest staat in het groen langs de toegangsweg met als laatste een woontoren op de hoek bij de afslag naar Monster, gemeente Westland. 

De meeste woontorens komen op oude parkeerplaatsen of verrommeld terrein. In de uitgelekte plannen wordt het natuur- en recreatiegebied in de puinruimen niet gespaard. Op de voormalige sportvelden moeten nieuwe wijkjes met groene parkjes verrijzen. Tegenstanders vrezen het verlies van wat volgens hen een uniek natuur- en recreatiegebied is en ze zijn bang dat toeristen wegblijven. Deze kiezen voor Kijkduin vanwege de intimiteit, privacy en rust maar ook om een bezoek te brengen aan ‘Het Hemelse gewelf’ van James Turrel.

De aanleiding voor de plannen is de structuurvisie 2020. In dit rapport uit 2006 staat onder andere dat er in de badplaats tussen de 800 en 1000 woningen moeten komen, dat zou nodig zijn vanwege de groeiprognoses voor de stad. 

De nota van uitgangspunten is nog vertrouwelijk en zal waarschijnlijk volgende week worden vastgesteld door het college. Vervolgens buigt de gemeenteraad zich er nog over. Veel partijen waaronder bewoners, ondernemers, natuurverenigingen, GroenLinks en Staedion hebben eigen visies gemaakt en hopen het plan nog te veranderen.

Het AD houdt op 26 mei in het Atlantic Hotel een ADMediaCafe over deze kwestie. 

Reageer op dit artikel