nieuws

Multifunctioneel van top tot teen

Geen categorie

Als onderdeel van de stedelijke vernieuwing van de westelijke tuinsteden wordt het Confuciusplein in Geuzenveld geheel vernieuwd. De Nieuwe Seneca, een ontwerp van arons en gelauff architecten, vormt de sluitsteen. Het gebouw – een multifunctionele accommodatie voor ondermeer zorg en onderwijs – krijgt een centrale positie in de wijk en op het plein.

Multifunctioneel van top tot teen

De Nieuwe Seneca zal door diverse groepen mensen worden gebruikt. Er komt een kindercluster met een school, gecombineerd met voor- tussen- en naschoolse opvang. Daarnaast komt er een zorgcluster, met een aantal woongroepen voor dementerende ouderen en een aantal woningen voor gehandicapte ouderen, behandelruimtes, een zorghotel, een paramedisch centrum en een wijksteunpunt. 

Het gebouw heeft aan alle zijden actieve gevels zonder achterkanten. Het maakt daarnaast een verbinding tussen het Confuciusplein en de Senecastraat. Aan het plein komt naast de centrale hal het buurtrestaurant te liggen, met ’s zomers een terras. Aan de kant van de Senecastraat komen de speelpleinen van de Immanuelschool te liggen en de entree van de midden- en bovenbouw. Hier vinden ook alle autobewegingen plaats en is de entree van de parkeergarage. De gemeenschappelijke aula en gymzaal komen in het hart van het gebouw. 

Om het gebouw in de toekomst op andere manieren te kunnen benutten, zijn verhoogde vloeren toegepast waarin alle leidingen zijn opgenomen. De nieuwe Seneca krijgt een duurzaam energieconcept met een combinatie van warmte/koude-opslag en stadsverwarming, waarbij de warmte (en koeling!) wordt gedistribueerd middels betonkernactivering (BKA). Hierdoor is de piekbehoefte van warm tapwater altijd gegarandeerd. 

www.aronsengelauff.nl

Reageer op dit artikel