nieuws

WenR-Nieuwe stap op weg naar transparanter welstandsbeleid

Geen categorie

Alle gemeenten kunnen binnenkort hun ambities voor ruimtelijke kwaliteit op internet kwijt. Met het ondertekenen van een convenant met het ministerie van Binnenlandse Zaken op 3 augustus 2007 heeft de Federatie Welstand een belangrijke stap gezet naar de automatisering van het welstandsbeleid.

De komende maanden wordt de software ontwikkeld waarmee welstandsnota’s via kaarten op internet te raadplegen zijn en wordt het Informatiemodel Welstand (IMWE) in de dagelijkse praktijk van tien gemeenten op robuustheid getest. Op deze wijze wordt een concrete stap gezet richting transparanter welstandsbeleid. Gemeenten winnen hierdoor aan efficiëntie en kunnen de burger en de professional beter van dienst zijn.

Door welstandsinformatie eenvoudig toegankelijk te maken voor de burger, de ambtenaar en de professional, wordt het welstandsbeleid transparant, gebruiksvriendelijk en effectief. De bureaucratie neemt af, want iedereen heeft toegang tot dezelfde relevante informatie. Dit sluit aan op de doelstellingen van het programma ‘Andere Overheid’. In dat kader heeft BZK besloten bij te dragen aan het project Welstand Transparant. Met de ondertekening van het convenant kan nu een aantal concrete stappen richting transparanter welstandbeleid gezet worden. 

Nieuw is de gecombineerde toegang tot teksten, foto’s en kaarten. Binnenkort kan iedere gemeente in Nederland haar welstandsnota publiceren via een centrale serveromgeving. De nota’s zijn via webservices benaderbaar voor een scala aan toepassingen. Zo kan een gemeentelijke website de nota publiceren, maar kan ze tegelijkertijd gekoppeld worden aan het fotoarchief en de administratie van de provinciale welstandsorganisaties of aan een digitaal loket van de gemeente.

Drie grote softwareleveranciers, CROtec, Giskit en Nedgraphics ontwerpen op dit moment de applicatie waarmee gemeenten hun welstandsgebieden in kaart kunnen brengen. De ontwikkeling sluit aan bij de digitalisering van bestemmingsplannen, zodat beide informatiestromen in de toekomst geïntegreerd opgevraagd kunnen worden. 

Wanneer de software ontwikkeld is, zal deze geïmplementeerd worden in de dagelijkse praktijk van tien gemeenten. Om de robuustheid van het model goed te kunnen testen, is de diversiteit van welstandnota’s van de te kiezen gemeenten, zo groot mogelijk. Zo zijn deze door verschillende bureaus opgesteld, liggen de gemeenten verspreid over heel Nederland, en maken zij gebruik van verschillende typen software. De welstandsnota’s van deze gemeenten zullen na implementatie volledig raadpleegbaar zijn op internet. 

Bron: Federatie Welstand

Reageer op dit artikel