nieuws

Eerste server voor 3D modelling

Geen categorie

De ‘Community of Practice’ (CoP) op gebied van nieuwe digitale technieken in de bouw is geïnitieerd door de Regieraad Bouw. Deze community heeft als doel om koplopers op gebied van virtueel bouwen bijeen te brengen en ervaringen uit te wisselen.

Het streven is in de bouwwereld de traditionele papieren informatiedragers te vervangen door een integraal 3D Bouw Informatie Model (3D BIM). De werkwijze van ontwerp en bouwvoorbereiding op basis van een integraal 3D Bouw Informatie Model vergt een totaal andere aanpak in vergelijking met het traditionele proces. In deze werkwijze staat een “3D Model Server” centraal waarmee een 3D BIM integraal tussen alle projectpartijen via het internet kan worden uitgewisseld. Binnen de community is de noodzaak erkend om in Nederland op korte termijn te kunnen beschikken over een dergelijke server. De aanschaf van hard- en software, de installatie en met name de “bemanning” om een 3D Model Server voor de Nederlandse bouwmarkt geschikt te maken en te onderhouden, is gezien het experimentele karakter thans niet op te brengen door één enkele onderneming. Daarom hebben de kernleden uit de Community of Practice met directe en financiële steun van PSIBouw, het gezamenlijke initiatief genomen om deze server aan te schaffen. 

Een 3D Model Server is een speciale server om een 3D BIM en alle bijbehorende informatie centraal op te slaan en via het internet uit te wisselen met andere deelnemers. Via de 3D Model Server kunnen zij, elk vanuit hun discipline, specifieke gegevens toevoegen of opvragen. De Model Server regelt vervolgens de data-validatie en kan in de nabije toekomst ook conflictcontroles gaan uitvoeren. 

Met de 3D Model Server heeft de CoP de gelegenheid gekregen om de gehele vakwereld aan te tonen hoe groot de winst van 3D BIM kan zijn gedurende het hele ontwerp-, voorbereiding- en realisatieproces van bouw- en infrastructurele projecten. 

www.3dblueprint.nl

Reageer op dit artikel