nieuws

Wet- en regelgeving – Brief aan informateur II – Ook de BNA vraagt aandacht voor kabinetsbeleid

Geen categorie

Laat de Rijksoverheid niet schromen om in te grijpen als het principe’ Centraal wat moet, decentraal wat kan’ niet leidt tot de realisering van de beoogde ruimtelijke kwaliteit.

Dit schrijft BNA, Bond van de Nederlandse Architecten, op 23 januari in een brief aan informateur Wijffels. In deze brief geeft zij aan dat op een aantal terreinen het door voorafgaande kabinetten begonnen karwei, zoals de vermindering van de bouwregelgeving, de decentralisatie van de uitvoering en uitwerking van het ruimtelijk beleid en de versterking van de Wet op de Architectentitel nog niet is afgemaakt. Negatieve ontwikkelingen, zoals de erosie die het architectuurbeleid in de afgelopen kabinetsperiode heeft ondervonden, moeten worden omgebogen.

In de brief aan Wijffels doet de beroepsvereniging een aantal aanbevelingen voor het ruimtelijk beleid in de komende kabinetsperiode. De economische groei en ontwikkeling van Nederland, maar ook de sociale coherentie van de bevolking in steden en dorpen is gebaat bij goede woon- en werkmilieus. De BNA volgt bij deze aanbevelingen de verschillende rollen waarin de rijksoverheid haar verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke kwaliteit vormgeeft, als regisseur van het ruimtelijk beleid, als regelgever en als publiek opdrachtgever. Volgens de BNA staat voorop dat het ruimtelijk beleid in Nederland, en dat gaat niet alleen over milieu, huren en hypotheekrente, de politieke aandacht moet krijgen die noodzakelijk is, ook met het oog op het culturele belang van het bouwen.  

www.bna.nl

Reageer op dit artikel