nieuws

Centraal wat moet

Geen categorie

Een veilig, vitaal, concurrerend en mooi Nederland moet de komende kabinetsperiode de inzet worden van het beleid voor ruimtelijke ordening. Dit schrijft de adviseur Gebiedsontwikkeling van VROM Riek Bakker in een open brief aan formateur Herman Wijffels.

Centraal wat moet

Zij ziet voornamelijk in de Randstad complexe en grootschalige opgaven die een regie van het Rijk vergen. Bakker noemt de veiligheid, de internationale concurrentiepositie en de daarbij behorende leefkwaliteit. Als het rijk blijft uitgaan van ‘Centraal wat moet’, dan zal het de verantwoordelijkheid moeten nemen voor complexe en grootschalige opgaven op nationaal niveau. Als drie majeur projecten wijst Bakker de Noordzeekust, het gebied Almere – Amsterdam – Schiphol en de A4-corridor (Den Haag/Rotterdam – Antwerpen) aan. Bakker constateert dat gebiedsontwikkeling als concept werkt en dat alle partijen door willen gaan met integrale ontwikkeling en samenwerking, met het vergroten van hun kennis en kunde en met het investeren en het stimuleren.

De brief is te lezen op http://www.ruimteforum.vrom.nl/

Reageer op dit artikel