nieuws

Bezorgde Kamer van Koophandel trekt aan de bel

Geen categorie

Volgens Frans Lavooij, voorzitter van de Kamer van Koophandel Rotterdam, kunnen de economische gevolgen van de beslissing van de Tweede Kamer om de aanleg van het bedrijventerrein Hoeksche Waard voorlopig stop te zetten kunnen funest zijn.

“Het wordt tijd dat de ogen van onze bewindslieden open gaan en dat ze de beloofde daadkracht eens tonen; de aanleg van het terrein is een zaak van nationaal belang, deze   manier van besturen schaadt Nederland in de economische concurrentiestrijd met de buurlanden”, stelt Lavooij. De Kamer van Koophandel heeft daarom samen met VNO / NCW West een reactie op de motie Duyvendak geschreven aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor VROM. 

Volgens de Kamer van Koophandel hebben diverse onderzoeken de noodzaak van het bedrijventerrein al aangetoond. Keer op keer leiden ze tot dezelfde conclusie: er is een tekort aan ruimte in de nabijheid van de haven voor (fijn)distributie-, logistiek- en productiebedrijven. Terwijl dit juist de sectoren zijn die toegevoegde waarde en werkgelegenheid in het economisch complex van de mainport bieden. De onderzoeken concluderen ook dat de Hoeksche Waard op een goed bereikbare locatie ligt, zowel over land als over water en dat daarnaast de aanleg van het bedrijventerrein een kans is om van de Hoeksche Waard een nieuw werklandschap te maken dat goed ingepast kan worden in het Nationaal Landschap Hoeksche Waard.

Uit berekeningen van het Havenbedrijf Rotterdam is gebleken dat de overslag in de haven met 40% kan groeien van 328 miljoen ton in 2003 naar 460 miljoen ton in 2020. In 2006 werd er al 377 miljoen ton overgeslagen. Deze groei kan alleen aanhouden als er meer ruimte beschikbaar komt in de vorm van bedrijventerreinen. Door niet op korte termijn met de aanleg te starten zal de ontwikkeling van de haven stagneren.

De gevolgen van een nieuwe vertraging kunnen groot zijn, stelt Lavooij. “Wanneer havengerelateerde bedrijven zich niet in de regio Rijnmond kunnen vestigen, zullen zij uitwijken naar andere Europese regio´s. De haven van Antwerpen en Hamburg zijn het afgelopen jaar sterk gegroeid. Het marktaandeel van de Rotterdamse haven is in de kustregio de afgelopen 12 jaar gedaald. Kortom: de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven verslechterd. Helaas blijkt uit de aanname van deze motie dat onze Tweede Kamer de economische ontwikkeling en de concurrentiepositie van ons land niet als prioriteit ziet”.

 

Bron: Kamer van Koophandel, Rotterdam

Reageer op dit artikel