nieuws

Gemeenschappelijk bouwen

Geen categorie

Bewoners die gezamenlijk hun woningen laten bouwen, zijn 25 tot 40 procent goedkoper af dan kopers van traditioneel ontwikkelde nieuwbouwhuizen.

Dat blijkt uit een advies dat de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV), getiteld ‘Bewoners aan zet, vijf jaar experimenten met particulier opdrachtgeverschap’. Volgens de SEV biedt collectief particulier opdrachtgeverschap kansen voor starters, ouderen en lagere en middeninkomens. Daarom zou een ontwikkelfonds Particuliere Bouw moeten worden opgericht. Met startkredieten voor de doelgroepen kan grond worden aangekocht en kunnen de eerste plankosten worden betaald. De SEV roept op tot een campagne onder gemeenten. Zij bepalen immers de bestemming van grond, bouwlocaties, de prijs van kavels en met welke partijen zij om de tafel zitten. 

Reageer op dit artikel