nieuws

Nieuwe Raad van Toezicht Het Nieuwe Instituut compleet

Business

Met de installatie van Juliette Bekkering, Afaina de Jong, Jetse Sprey en Caspar van der Woude is de nieuwe Raad van Toezicht van Het Nieuwe Instituut, onder voorzitterschap van Judith van Kranendonk, compleet.

Nieuwe Raad van Toezicht Het Nieuwe Instituut compleet

In 2015 heeft de Raad van Toezicht van Het Nieuwe Instituut onderzoek laten doen naar de wijze waarop hij de Governance Code Cultuur toepast, hetgeen heeft geresulteerd in een zestal concrete maatregelen. Met de benoeming van deze nieuwe Raad van Toezicht heeft Het Nieuwe Instituut nu alle maatregelen geëffectueerd. Uiteraard zal de nieuwe Raad van Toezicht blijven toezien op de naleving van de Code in de geest van de genomen maatregelen.

Samenstelling nieuwe Raad van Toezicht

Judith van Kranendonk was reeds per 1 oktober 2016 aangetreden als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht. Onder haar voorzitterschap zijn, met ondersteuning van werving- en selectiebureau Maitland Search & Advies, nieuwe Raad van Toezichtsleden gerekruteerd.

Lees ook: Onderzoek naar RvT Het Nieuwe Instituut

Juliette Bekkering is medeoprichter en -directeur van Bekkering Adams Architecten, het internationaal opererende architectenbureau in Rotterdam. Bekkering is tevens hoogleraar Architectuur aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Afaina de Jong is architect en oprichter-directeur van AFARAI, het ontwerpbureau dat vanuit een interdisciplinair perspectief op ‘de stad’ projecten realiseert, van tentoonstellingen tot evenementen. De Jong doceert aan de TU Delft en is adviseur van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Jetse Sprey is advocaat en partner bij Versteeg Wigman Sprey advocaten en werkt voornamelijk voor de creatieve industrie. Daarnaast is hij penningmeester/voorzitter van Stichting Voor Je Buurt, het civic crowdfundingplatform van Nederland.

Caspar van der Woude is co-founder en Strategy Director van Agile Marketing Agency, het bureau dat organisaties begeleidt waar ICT, design en marketing samenkomen. Agile Marketing Agency werkt veel met klanten in de cultuur- en erfgoedsector. Van der Woude is tevens lid van de Raad van Toezicht van het Grafisch Lyceum in Rotterdam.

Bron: Het Nieuwe Instituut

Lees ook: Guus Beumer blijft bij Het Nieuwe Instituut

Reageer op dit artikel