nieuws

Ring 2030: “stadscomponent voor kwaliteit van leven”

Business

Het ontwerpend onderzoek Snelweg X Stad van BNA Onderzoek en TU Delft, over de toekomst van de stadsring, is afgerond. Alle betrokkenen hebben tijdens het afsluitende debat op de TU Delft de intentie uitgesproken om vervolgonderzoek te doen. Vanuit een nieuw onderzoeksthema, gericht op de stad van de toekomst, kunnen dan relevante ontwikkelingen als circulair bouwen, energie en data worden meegenomen.

Ring 2030: “stadscomponent voor kwaliteit van leven”

Het Snelweg X Stad-onderzoek leverde zeven ontwerpvisies op van multidisciplinaire teams onder aanvoering van BNA-architecten (UNStudio, NEXT Architects, Mecanoo, Venhoeven-CS, BenthemCrouwel Architects, Bijvoet Architectuur & Stadsontwerp, mauroparravicini architects) die zich hadden verdiept in de A20 (Rotterdam), de A13 (Overschie), de A10 (Amsterdam/Gooiseweg en Lelylaan) en A27/A28 (Utrecht Science Park).

Jutta Hinterleitner van BNA Onderzoek: “De stadsring is definitief geen infrastructurele beheersklus meer, maar een ruimtelijke ontwerpopgave. Vanwege de complexiteit is besluitvorming vaak de bottleneck. Door multidisciplinaire ontwerpteams in te zetten, help je diezelfde besluitvorming een handje. Zij bieden voorstellen met 2030 als richtjaar, zodat de deelnemende steden de tijd hebben
om te plannen. Tegelijkertijd gaan de visies voorbij aan de levenscyclii en mores die snelwegbeheerders en stadsbeleidsmakers er op nahouden. Het zou mooi zijn als de ring door gebiedsgericht samenwerken kan uitgroeien tot een stadscomponent voor kwaliteit van leven.”

Grijze asfaltbril versus groenblauwe landschapsbril
De BNA organiseert regelmatig ontwerpstudies waarbij multidisciplinaire teams van architecten, kennisinstellingen en publiek/private
opdrachtgevers een maatschappelijk issue aangrijpen. Hinterleitner: “Pre-concurrentieel, zodat er visies kunnen worden ontwikkeld zonder inmenging van marktpartijen. Onderzoekspartner Hans de Boer van TU Delft (in de Volkskrant) over Snelweg X Stad: “We wilden
vooral laten zien wat er allemaal mogelijk is. Zie het als een gedachtenexperiment. Het heeft ons aangenaam verrast hoeveel er kan als je je grijze asfaltbril thuislaat en je groenblauwe landschapsbril opzet.”

Boek Snelweg X Stad
Over deze ontwerpstudie is ook een boek verschenen, Snelweg X Stad, uitgegeven in samenspel met Public Space Publications. Het kan worden besteld via www.bna.nl/shop/producten (ISBN 9789491789151). Het boek (wetenschappelijk onderbouwd door peer reviews) is een initiatief van BNA Onderzoek, TU Delft, de gemeenten Rotterdam en Utrecht, de provincie Utrecht, de Directoraten-generaal Bereikbaarheid, Ruimte en Water en Rijkswaterstaat van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Vereniging Deltametropool en Universiteit Antwerpen.

Bron: BNA

Reageer op dit artikel