nieuws

Amsterdam stelt weer duurzame renovatiesubsidie beschikbaar

Business

De gemeente Amsterdam heeft weer een renovatiesubsidie voor verduurzaming van woningen beschikbaar gesteld. Huiseigenaren die hun huis of appartement energiezuinig willen maken kunnen rekenen op vijftig euro per vierkante meter. De ‘City-zen’ renovatiesubsidie geldt voor particulieren, VVE’s, woningcorporaties en andere organisaties in het bezit van woningen.

Amsterdam stelt weer duurzame renovatiesubsidie beschikbaar

Woningeigenaren kunnen hun aanvraag tot uiterlijk 1 december 2016 indienen. De subsidie, van totaal 2,6 miljoen euro, is afkomstig van de Europese Commissie.

In eerdere aanvraagrondes is er al bijna twee miljoen euro geïnvesteerd in verduurzaming van woningen. Voor de resterende 600.000 euro is de gemeente op zoek naar ‘inspirerende’ projecten. “Het niveau dat gevraagd wordt is hoog. Naast isoleren en isolerend glas wordt ingezet op slim ventileren, zuinige installaties en duurzame energie zoals zonnepanelen of een aansluiting op het warmtenet”.

City-zen

Via het project City-zen kan vijftig procent van de kosten van energiebesparende maatregelen worden gesubsidieerd. Het richt zich op het ontwikkelingen en demonsteren van Nul-op-de-meter steden. Bewoners vervullen hierbij een centrale rol. De subsidie is op dit moment beschikbaar in Amsterdam en Grenoble (Frankrijk) en dient als voorbeeld en inspiratie voor andere (Europese) steden.

Energiecoach

Vanaf oktober start Amsterdam ook een project met ‘energiecoaches’. De coaches geven Amsterdamse inwoners gratis advies aan huis over energiebesparing. Ze kunnen bewoners daarbij bespaarproducten op maat aanbieden, tegen een gereduceerde prijs. Het doel is tien duizend Amsterdammers van gratis advies te voorzien.

Bron: Cobouw.nl/Wesley van Haaster

Reageer op dit artikel