nieuws

Nieuwe opzet SKOR in 2013

Business

De SKOR is een van de instellingen die na 1 januari 2013 geen subsidie meer ontvangen. De Stichting Kunst en Openbare Ruimte heeft de afgelopen tijd onderzocht hoe het na die datum verder moet met de bestaande organisatie en activiteiten. Om toch door te kunnen gaan met het realiseren en ontwikkelen van bijzondere kunstprojecten in de openbare ruimte ziet de Stichting de oplossing in een aantal maatregelen.

Nieuwe opzet SKOR in 2013

 

Archief

Het omvangrijke projectdocumentatie-bibliotheek-beeldarchief wordt ondergebracht bij de Gerrit Rietveld Academie als onderdeel van een nog te ontwikkelen kenniscentrum. Het Archief wordt ingezet en blijft toegankelijk voor onderwijsdoeleinden, nazorg van gerealiseerde projecten, onderzoek en advies.

Internationaal

De internationale activiteiten worden gekoppeld aan het Europees Netwerk van Producenten van Kunst in de Openbare Ruimte (ENPAP), dat in 2010 mede door SKOR is geïnitieerd. Te denken valt aan grootschalige presentaties van (tijdelijke) kunstprojecten, symposia en samenwerkingsverbanden met collega-instellingen.

Open

Open. Cahier over kunst en het publieke domein gaat verder als zelfstandige stichting. OPEN!, wordt een internationaal online en offline platform voor experimenteel gedachtegoed over kunst, cultuur en het publieke domein. Met Stroom Den Haag staat een structurele samenwerking op stapel, mede ter versterking van het kenniscentrum van dit instituut.

TAAK

De nieuwe coöperatie TAAK is een internationaal platform voor vernieuwende kunstpraktijken en kennisproductie in relatie tot onderwerpen van publiek belang als ecologie, stedelijkheid, social design en mensenrechten. De coopeeratie ontwikkelt innovatieve (artistieke) strategieën en nieuwe perspectieven. Een selectie projecten van SKOR wordt voortgezet onder TAAK.

Reageer op dit artikel