blog

Social media als connectie

Business

Hoe kan sociale media gebiedsontwikkeling initiëren en stimuleren? Deze vraag stond centraal tijdens het congres dat Gebiedsontwikkeling.nu organiseerde op 30 mei, genaamd ‘De kansen van social media voor gebiedsontwikkeling’. Hiervoor ben ik weer even terug op bouwkundefaculteit in Delft. In een van de collegezalen zit ik niet, zoals gebruikelijk, met allemaal medestudenten, maar met communicatieadviseurs, medewerkers van bouwfondsen en projectmanagers.

Social media als connectie

De middag begint met drie korte lezingen. Mustafa Abdi van Scintillant trapt af met een lezing over de invloed die online activiteiten hebben op offline interventies. Voorbeelden daarvan zijn het bekende Project X in Haren en de opstanden op het Tarhirplein in Egypte begin 2012. Sociale media hebben hier een grote bijdrage aan geleverd. Deze principes kun je ook toepassen bij gebiedsontwikkeling. Je moet dan denken aan cocreatie, burgerinitiatieven, collectiviteitsvoordeel en crowdfunding of crowdsourcing.

Zelf heeft Mustafa ook gebruikgemaakt van social media. Hij ontwikkelde ´de Leegstand Matcher´: een online platform waar gebruikers en lege gebouwen aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Als de Leegstand Matcher een match heeft gevonden, sluit Scilliant een 5-10 jaar durend contract af en is de match gemaakt. Op deze manier zorg je dus dat online activiteiten tot offline gebiedsontwikkeling leiden.

 
Het principe van de Leegstand Matcher van Mustafa Abdi.

In de zaal wordt ondertussen een hoop getwitterd en gefacebookt, de sociale media worden hier in ieder geval goed gebruikt.

Kansen liggen om de hoek

De volgende spreker is Maarten van de Velde, de ontwerper van ‘Buurbook’, dit is een medium waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en een community kunnen vormen. De gemeente kan zich ook in de discussie mengen of informatie van bewoners kan vragen. Volgens Maarten van de Velde zorgt Buurbook voor betere plannen, leukere buurten en misschien wel een leukere stad. Vroeger kende je je buren, maar het buurtnetwerk is uit elkaar gevallen. “Kansen liggen om de hoek maar tegenwoordig weten we niet meer wie er om de hoek woont.”Buurbook kan deze sociale rol nu overnemen.


Buurbook als tussenpersoon van wijken en gemeenten.

In de tussentijd is Boris Geheniau aangekomen, die meer vertelt over trends en toepassingen.

Mensen activeren

Boris vertelt enthousiast over de nieuwe ontwikkelingen. Volgens Boris zijn de klanten van vandaag zelfredzaam, actief op sociale media en willen ze transparantie en direct resultaat. Je kan, zoals de Coca-Cola Company, wel 70.000 volgers hebben, maar het gaat erom wat je ermee doet. Hoe activeer je mensen? Volgens Boris wil de gebruiker, als hij iets invult, gelijk iets terug krijgen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van infographics. Als voorbeeld gebruikt hij doorsteps.com, een website die voor de gebruiker berekent hoe je het best een woning kunt kopen en op welke punten je kunt besparen. Boris raadt aan om tachtig procent van de advertenties en reclames online te doen en twintig procent offline. Een bruikbare tip voor velen.

Kun jij de Kaap aan?

Na deze interessante lezingen, splitsen we op in groepjes, om praktijkvoorbeelden te bekijken. Ik ga naar Katendrecht kijken. Dit gebeurt onder leiding van Rotterdamliefhebber Christiaan Cooiman, gebiedsontwikkelaar bij Proper-Stok Ontwikkelaars en Heijmans Vastgoed. Bij Katendrecht zijn de social media gebruikt als imagoverbeteraar. De negatieve naam van Katendrecht is niet genegeerd, maar juist gebruikt en omgezet in een goede naam met de ‘kun-jij-de-Kaap-aan-campagne’. Het doel was te verrassen en gekke dingen te doen. Met gekke dingen bedoelt hij onder ander het houden van festivals en cultuurevents. Via positieve twitter- en facebook-berichten hierover werd Katendrecht vanzelf hot.

Nu maar hopen dat mijn positieve tweets tijdens deze middag hebben bijgedragen aan de populariteit van sociale media in gebiedsontwikkelingen!

 

Reageer op dit artikel