artikel

Flexibel zorgcomplex dankzij binnenwanden van Xella cellenbeton

Architectuurproducten

Ruim 70 procent van de corporaties is momenteel onvoldoende voorbereid op toenemende vergrijzing. Eén van de oorzaken is de staat van de huidige woningen: een groot deel is nog niet geschikt voor het langer zelfstandig wonen. Dit blijkt uit recent onderzoek van CorporatieNL.

Flexibel zorgcomplex dankzij binnenwanden van Xella cellenbeton

Woonstichting ‘Thuis’ laat in het Brabantse Veldhoven een woon-zorgcomplex bouwen dat gaat bestaan uit  32 zorgeenheden, 25 huurappartementen en 8 levensloopbestendige patiowoningen. De zorgwoningen worden traditioneel gebouwd met een kalkzandstenen binnenspouwblad, een geïsoleerde spouw en een gemetseld buitenblad. Voor de binnenwanden zocht Hurks bouw & vastgoedontwikkeling uit Eindhoven een product dat licht van gewicht is vanwege mogelijke doorbuiging van de vloeren. Daarnaast moest het toch massief en voldoende dik zijn zodat er stopcontacten aan weerszijden tegenover elkaar in de muur kunnen worden aangebracht. De binnenmuren moesten bovendien in dezelfde arbeidsgang als het casco meegenomen kunnen worden. Tenslotte moesten de wanden flexibel én makkelijk te verplaatsen zijn, mocht het complex in de toekomst aangepast of uitgebreid worden. Ytong MM blokken van Xella voldeden als enige aan al deze eisen.

Het onderzoek van CorporatieNL toont aan dat corporaties in Nederland een lange weg te gaan hebben om zorgbehoevende ouderen te voorzien in de wens of noodzaak om thuis te blijven wonen. Het huidig woningbezit is hier nog niet op aangepast. Wel investeert een grote meerderheid van de corporaties in het toekomstgereed maken van het woningbezit.

Leuskenshei Veldhoven

Zorgcomplex Leuskenshei omvat woningen en appartementen die voornamelijk bedoeld zijn voor (dementerende) senioren met een thuiszorgbehoefte. Met name de kwaliteit van de woningen, de potentie om mee te kunnen groeien en de betaalbaarheid vormden belangrijke uitgangspunten voor de bouw van de woningen en appartementen. In opdracht van ‘thuis is Hurks Bouw binnen dit project aangesteld als ontwerper en bouwer.

Maximale flexibiliteit

Hurks geeft aan dat bij de materialisatie van het ontwerp bewust gekozen is voor de Ytong MM blokken van Xella Nederland. Deze hebben volgens Hurks een maximale flexibiliteit en zijn licht van gewicht. Tegelijkertijd zijn de Ytong blokken toch massief en geschikt voor domotica-oplossingen. Daarnaast kunnen in de blokken contactdozen probleemloos worden verwerkt (op dezelfde hoogte en aan weerszijden van de wand). Dankzij de afmetingen van de blokken, 1 meter breed en 60 centimeter hoog, kan twee keer zo snel worden gebouwd. De dikte van de blokken varieert van 14 tot 24 centimeter.

Just-in-time levering

Het casco van het project Leuskenhei bestaat uit een Silka kalkzandstenen (eveneens van Xella Nederland) binnenblad met hoogwaardig geïsoleerde spouw en gemetselde gevel. Deze gevel is tweekleurig met een donkere plint. De blokken voor de binnenmuren en leidingkokers kunnen in de ruwbouwfase tegelijk met het casco omhoog en kunnen ook al meteen verwerkt worden.

De zorgnieuwbouw wordt in het eerste kwartaal van 2018 opgeleverd en deels overgedragen aan RSZK (regionale stichting zorgcentra De Kempen). De RSZK gaat de psychogeriatrische zorg verlenen in het daarvoor bestemde bouwdeel met vier woongroepen met zeven patiënten. De overige woningen en appartementen worden door Woonstichting ‘thuis verhuurd aan senioren met een thuiszorgbehoefte.

Reageer op dit artikel