artikel

Een goed interieur zet mensen in beweging

Architectuurproducten

Zitten, staan, lopen en een dynamische werkplek: een goed interieurontwerp moet stimuleren dat mensen hun dag doorbrengen in afwisselende houdingen en voldoende bewegen. Het meubilair kan daarop worden afgestemd en zelfs uitnodigen tot bewegen, zo weten ze bij meubelfabrikant en projectinrichter ROHDE & GRAHL. “Wij delen graag die expertise op het gebied van ergonomie”, vertelt Hans Bloemendaal. “Niet voor niets heet onze visie ‘Working well’”.

Het kantoor van ROHDE & GRAHL in Amersfoort is een uitnodiging tot bewegen: bij binnenkomst valt het oog op een prachtige verzameling aan meubelen, zichtbaar tot aan de andere zijde van het gebouw, waar door een enorme glazen gevel een grote hoeveelheid lonkend daglicht valt. Dan gaat de blik naar boven, ook daar zijn kantooropstellingen en objecten zichtbaar. Een enorme trap nodigt uit om op zoek te gaan naar het overzicht over al dat moois.

Hans Bloemendaal, Tender- en Productmanager bij ROHDE & GRAHL, herkent de blik en lacht: “We gaan meteen even een rondje lopen. Goed voor de doorbloeding!” Het is precies wat de insteek is geweest voor dit pand en van de wijze waarop het bedrijf graag mensen in beweging zet: door een combinatie van architectuur en interieurinrichting. “Aspecten als akoestiek, klimaatcomfort en licht zijn ontzettend belangrijk voor een goed interieur”, stelt Bloemendaal. “Maar stimuleren van beweging is wat ons betreft ook een factor die leidt tot blije en gezonde mensen in een ruimte.”

Graag werkt ROHDE & GRAHL samen met de architect aan het ontwerp en de inrichting van een dynamische werkplek. “Tot op het detail denken wij graag mee. Het is onze ambitie om gezonde en duurzame kantoren te realiseren: dat is beter voor de mens, maar de inrichting gaat ook langer mee.”

Pand-Amesfoort-RG-2

Het kantoor van Rohde & Grahl is representatief voor de ambitie van het bedrijf: het realiseren van gezonde en duurzame werkomgevingen.

Circulaire economie

ROHDE & GRAHL is sinds 2013 onderdeel van het internationale meubelconcern Nowy Styl Group. In deze internationale context worden producten ontwikkeld en beleid gemaakt. De beginselen van de circulaire economie hebben inmiddels hun plaats gekregen in ons bedrijfsmodel. “Het is wel mooi om te zien dat Nederland vooroploopt als het gaat om circulariteit in de meubelbranche. Wij worden binnen het concern gezien als een proeftuin voor nieuwe concepten en nieuw beleid. Dat was zo met het ‘Nieuwe werken’ en dat geldt nu ook voor circulariteit.”

Binnen ROHDE & GRAHL zijn zes zogenoemde loops geïntroduceerd binnen de bedrijfsprocessen: maintain, redistribute, repair, refurbish, repurpose en recycle. De kern van deze processen houdt in dat er goed wordt bijgehouden waar de meubelen zich bevinden en dat er actief wordt gestuurd op een lange levensduur door regelmatig onderhoud en de mogelijkheid tot terugname. “Daarbij is het beleid dat een zo hoog mogelijk percentage gerecyclede grondstof in de producten wordt toegepast en de producten zodanig te maken, dat ze gemakkelijk – eventueel in delen – zijn te hergebruiken. We kijken streng naar de herkomst van de materialen die we gebruiken en de producten krijgen een grondstoffenpaspoort”, vertelt Bloemendaal.

Oud & nieuw combineren

Met name in de loops ‘refurbish’ en ‘repurpose’ zit de grote uitdaging voor architecten, stelt Bloemendaal. “Hier hebben we echt de creativiteit van architecten nodig. In de architectuur zal steeds vaker de combinatie van ‘oude’ elementen met nieuwe moeten worden gemaakt. Dat kan op het niveau van totaalproduct dat volledig is hersteld en ‘zo goed als nieuw’ ook weer een volledige garantie krijgt. Dat noemen wij ‘refurbish’. Het bestaande model moet dan worden ingepast in een nieuwe omgeving.” Met ‘repurpose’ wordt de oorspronkelijke functie van het product – of elementen daarvan – losgelaten en is het aan de creativiteit van de ontwerper om daar een nieuwe bestemming voor te verzinnen. “En natuurlijk houden wij daarbij vast aan onze eisen voor comfort en ergonomie”, stelt Bloemendaal, die meteen aanvult dat ze de ontwerper daarbij tot in het detail willen bijstaan met hun kennis op die vlakken. “Wat een direct gevolg is van de wens om gebruikt meubilair opnieuw in te zetten, is dat de nieuwe ontwerpen een modulair karakter krijgen, waardoor hergebruik meer kansen biedt. Ook zal het assortiment met nieuwe producten minder hard groeien dan voorheen, omdat er nieuwe combinaties van bestaande producten op de markt komen.”

RohdeGrahlmeldkamer

Specifieke werkzaamheden vragen om op maat gemaakte elementen. Zo is voor de inrichting van de meldkamer voor de politie Haaglanden speciaal meubilair ontwikkeld.

Custom made

Toch gelooft Bloemendaal dat er altijd aanleiding is voor speciaal, op maat gemaakt meubilair. “Specifieke werkzaamheden vragen om op maat gemaakte elementen. Hij noemt als voorbeeld de inrichting van de meldkamer bij de nieuwbouw voor de politie in Nootdorp. Daarvoor werden speciale tafels ontwikkeld, die inmiddels in productie zijn genomen en hun weg naar andere, soortgelijke werkruimten hebben gevonden. “Dan gaan we met de opdrachtgever en de architect – in dit geval architecten Van Mourik – naar één van onze productielocaties om een proefopstelling te zien en met elkaar te bespreken hoe we meubel nog beter af kunnen stemmen op de gewenste functionaliteit.”

ROHDE & GRAHL heeft een eigen ontwerpstudio die de architect en opdrachtgever bij zulke projecten ondersteunt. “We werken samen aan een groter, architectonische geheel en hebben daarom ook ontwerpers en architecten in dienst, die direct kunnen meedenken over ontwerpkwesties. Zij zitten in zo’n geval niet op de stoel van de architect, maar kunnen door hun specifieke ervaring en kennis wel een rol spelen in de uitwerking van het interieur”, stelt Bloemendaal. Dat geldt niet alleen voor projecten waarbij de omvang of functie complex is. “Soms kan bijvoorbeeld het budget aanleiding zijn voor een gesprek: waar zet ik mijn middelen efficiënt in? En met de toenemende wens om bestaand meubilair te hergebruiken, worden de projecten ook nog meer maatwerk.”

Sparringpartner

ROHDE & GRAHL steunt al geruime tijd de ARC Meubel Award, samen met Oniro Textiles. “Een inspirerende ideeënbron”, noemt Hans Bloemendaal het. De prijsvraag is gericht op ontwerpen voor een meubel, serie of systeem. En dat is best een lastige opgave, zo onderkent Bloemendaal. “Wij merken dat het vaak makkelijker is om tot productontwikkeling te komen in het kader van een concreet project. Het is lastig om ‘zomaar’ een meubel te ontwerpen, al hebben we in de afgelopen jaren mooie dingen gezien. Met één van de winnaars hebben we ook serieus seriematige productie onderzocht. Maar dat is nog niet tot concrete resultaten gekomen.” Het gesprek aangaan met architecten, dat is toch het voornaamste doel van ROHDE & GRAHL met de deelname aan de ARC Awards. Op weg naar een circulaire economie staat de hele branche voor een grote opgave en – als het aan de ROHDE & GRAHL ligt – wordt de kwaliteit van de werkplek daarbij centraal gesteld. Zorgvuldig gekozen materialen, verantwoorde producten, gezonde kantoren: daar willen Hans Bloemendaal en zijn collega’s graag over sparren – met opdrachtgevers én architecten. Bloemendaal: “Om zo optimaal bij te kunnen dragen aan het succes van onze opdrachtgevers!”

 

Reageer op dit artikel