nieuws

Nieuwe architecten-cao stelt minimumtarief zzp’ers vast

Architectuur

Nieuwe architecten-cao stelt minimumtarief zzp’ers vast
Teamsessie bij Kraaijvanger

In de nieuwe cao voor architecten is een minimumtarief voor zzp’ers vastgelegd. Zij dienen ten minste 150 procent van het bruto uurloon van een werknemer met vergelijkbaar werk te ontvangen.

De cao 2019-2021 in de architectenbranche is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat de bepalingen in de cao gelden voor alle werkgevers en werknemers op architectenbureaus in Nederland.

Nieuw is de zogenaamde ‘spiegelbepaling’ voor opdrachten van architectenbureaus aan opdrachtnemers (zzp’ers) die met werknemers vergelijkbare werkzaamheden verrichten in vergelijkbare omstandigheden. De bepaling is bedoeld voor werkenden bij bureaus en om oneigenlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden tussen werknemers en zzp’ers op bureaus te voorkomen.

Spiegelbepaling

Het onderscheid in de praktijk tussen werknemers en zpp’ers wordt steeds kleiner. De spiegelbepaling bevestigt dit. Met de bepaling vullen cao partijen het ‘zij-aan’zij’ beginsel dat de ACM gebruikt in de ‘concept leidraad tariefafspraken zzp’ers concreet in.

De bepaling houdt in dat een zzp’er voor vergelijkbaar werk in vergelijkbare werkomstandigheden ten minste 150 procent van het bruto uurloon van een werknemer ontvangt, anders ontstaat het (rechts)vermoeden dat hij of zij een werknemer is. De bepaling geldt niet voor zzp-architecten die voor een ander soort opdrachtgever werken dan een architectenbureau.

Fatsoenlijke flex

Deze 150 procent is gebaseerd op de relevante kosten die een zelfstandige moet maken voor zijn of haar beroepsuitoefening. Dat percentage is gebaseerd op onderzoek van accountants en vakbonden. In dat percentage is ook een reservering voor arbeidsongeschiktheid en pensioenvoorziening opgenomen.

De spiegelbepaling biedt architectenbureaus, die vaak te maken hebben met een sterk wisselende werkvoorraad, een aantrekkelijke en fatsoenlijke optie náást uitzend- en detacheringscontracten.

Lees verder

 

 

Reageer op dit artikel