nieuws

DvdA2018- Stad voor morgen, programma Haarlemmermeer

Architectuur

DvdA2018- Stad voor morgen, programma Haarlemmermeer

In het weekend van 1, 2 en 3 juni (Rotterdam 16/17-6) is de Dag van de Architectuur 2018. Thema is de Stad voor Morgen. De stad is populair. Steeds meer mensen willen er wonen. Dit vraagt niet alleen een inhaalslag in de woningbouw maar ook een aanpassing van de infrastructuur, parken en al haar voorzieningen. De Dag van de Architectuur toont wat architectuur en stedenbouw kan doen om de snel groeiende steden leefbaar te houden.

Op de Dag van de Architectuur organiseert Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol in samenwerking met Iktoon en Regiegroep Rijsenhout een minifestival vol activiteiten voor alle leeftijden met workshops, bouwen en muziek, waarbij de kansen in Rijsenhout worden aangetoond. Binnen de regio is Rijsenhout de kanshebber voor innovatie en experiment met wonen, werken, recreëren, bedrijvigheid en voedselproductie.

Als het gaat over verstedelijkingsvraagstukken in de Metropoolregio gaat het niet alleen over hoogstedelijke binnenstadproblematiek maar ook over landschappelijk gelegen kleine kernen. De MRA (Metropool Regio Amsterdam) herbergt onontdekte landschappen en dorpen die wachten op innovatieve bedrijvigheid, impulsen voor verblijf, recreatie en kleinschalig wonen.

Rijsenhout is een voormalig kassenbouwgebied dat al een decennium lang beheerst wordt door de Rijksreservering van de parallelle Kaagbaan, er mag niet bijgebouwd worden en er is geen financieel draagvlak om het dorpscentrum te vernieuwen. Terwijl Rijsenhout juist dé aangewezen locatie in Haarlemmermeer is om te experimenteren met o.a. circulariteit, geluidsadaptatie en nieuwe woonvormen en om te onderzoeken wat er nodig is om de snel groeiende steden leefbaar te houden.

Programma DvdA Haarlemmermeer

12.00 – 12.30  Optreden Schiphol Talent Orkest i.s.m. Iktoon
12.30 – 12.45  Opening expositie Fotografiewedstrijd + uitkomsten Urban Lab 2
12.30 – 15.00  Makersplaats in de polder – bouwen aan modellen Tiny Houses
13.00 – 14.00  Circus workshop van Circus Kristal i.s.m. Iktoon
13.00 – 15.00  Kinderworkshop drijvende Tiny Houses ontwerpen en bouwen
13.15 – 13.45  Presentatie Joost Valk: Tiny Houses + uitkomsten Urban Lab 2
14.00 – 15.00  Fietsexcursie onder begeleiding van Erfgoeddeskundige Kathrin
14.15 – 15.00  Djembé workshop met afsluitend een optreden i.s.m. Iktoon

Dag van de Architectuur

Sinds 1986 is de Dag van de Architectuur een landelijk fenomeen dat een groot aantal bezoekers trekt. Dan staat het belang van architectuur in de schijnwerpers. Veel dorpen en steden bieden een programma van lezingen, debatten, rondleidingen, tentoonstellingen en excursies of stellen gebouwen open. Plaatselijk geeft ieder architectuurcentrum het programma een eigen invulling in het teken van een speciaal thema.

Meer informatie over het complete programma van de Dag van de Architectuur 

Reageer op dit artikel