nieuws

250 nieuwe woningen Sloterdijk

Architectuur

In Amsterdam is de inschrijving geopend voor de ontwikkeling van 250 woningen in Sloterdijk-Centrum, schuin tegenover station Sloterdijk.

250 nieuwe woningen Sloterdijk

‘Het is de eerste grond in Amsterdam die in eeuwigdurende erfpacht wordt uitgegeven. Na meer dan 100 jaar voortdurende erfpacht is de omslag naar eeuwigdurende erfpacht een uniek moment in de geschiedenis van Amsterdam. Het is daarnaast de eerste keer dat we grond uitgegeven op Sloterdijk voor wonen’, aldus wethouder Grondzaken Eric van der Burg.

Op de N-kavel is plek voor ongeveer 250 woningen voor koop en/of huur. De kavel is verdeeld over vier woonblokken met plek voor voorzieningen in de onderste laag van het gebouw. Blok 2 en 4 zijn voor zelfbouwgroepen bestemd. Blok 1 en 3 worden als één geheel aan ontwikkelaars aangeboden. Na afronding van de selectie van de N-kavel zullen er meer kavels in het gebied rond het station op de markt komen voor nieuwbouwwoningen. In totaal is in Sloterdijk-Centrum ruimte voor ongeveer 1.500 woningen. De woningen worden deels door nieuwbouw en deels door transformatie gerealiseerd. De selectie van ontwikkelaars voor kavel N vindt plaats op basis van kwaliteit (60 procent), duurzaamheid (30 procent) en optiebieding (10 procent). In de selectie van zelfbouwgroepen wordt de reguliere procedure voor zelfbouw gevolgd en staan de thema’s kwaliteit en duurzaamheid ook centraal.

De gemeente wil fors investeren in een aantrekkelijk woon- en leefmilieu rond de woonblokken in Sloterdijk-Centrum. Ook in de rest van Sloterdijk zullen verblijfsplekken en groene zones worden aangelegd als contrast met de dichtheid van Sloterdijk-Centrum. Op 5 oktober besluit de gemeenteraad of hier extra geld voor wordt vrijgemaakt

In juni 2016 heeft de gemeenteraad de eeuwigdurende erfpachtregeling voor nieuwbouw vastgesteld.

Bron: Vastgoedmarkt.nl

 

Reageer op dit artikel