nieuws

The Hackable City Plot – IABR 2016

Architectuur

Morgen start de IABR 2016 – The Next Economy. Onderdeel van de manifestatie is de installatie ‘Hackable Cityplot’ waarin wordt ingezoomd op een aantal concrete projecten die het resultaat zijn van de botsing tussen bottum-up en een topdown stedelijke planning.

The Hackable City Plot – IABR 2016

In het project tonen DELVA Landscape Architects, One Architecture, Stadslab Buiksloterham Circulair, StudioNinedots en The hackable City gezamenlijk hun projecten in Buiksloterham, waarbij cooperatieve co-design processen parallel lopen met traditionele stedelijke ontwikkeling. 

Veel van de partijen die in Amsterdam-Noord een nieuwe woon/werkwijk realiseren hebben het Manifest Circulair Buiksloterham ondertekend. Het voormalig industrieterrein aan de noordelijke IJ-oever is hiermee een Living Lab geworden voor experimenten die bijdragen aan een koerswijziging om de stad te transformeren naar slim, sociaal en circulair. Traditionele partijen herzien in deze installatie hun rol, nieuwe spelers worden ingevuld, gebouwen en landschappen worden in co-creatie ontwikkeld en ontworpen.

 IABR Hackable City 2016
CityPlot heeft de circulaire visie een ruimtelijke vertaalslag gegeven. Op de stedelijke locatie worden mensen, functies en gebouwtypen geleidelijk en flexibel gemengd, in hoog dichtheid en duurzaamheid. De gebouwen, het landschap en de bewoners zijn onderdeel van een dynamisch systeem waarin de stromen van materiaal, afval, energie en water op nieuwe manieren worden gekoppeld. Cityplot combineert zelfbouw met sociale huisvesting, wonen met werken en collectieve bouwgroepen met investeerders.

Nieuwe media

Nieuwe media technologieën spelen een belangrijke rol in een ‘hackable’ stad. Burgers, ontwerpers, ondernemers en beleidsmaker gebruiken deze om de infrastructuur en inrichting van de stad steeds te verbeteren. Met behulp van onder meer sociale media en big data krijgen betrokkenen nieuwe inzichten in lokale problemen en organisen zij zich rond de collectieve doelen.

Buiksloterham is een experiment om nieuwe inzichten te adapteren. Zo neemt zelforganisatie door speciaal ingerichte systemen en infrastructuren een belangrijke rol in de Hackable Cityplot. Hiermee speelt het in op de behoefte aan concrete antwoorden op vragen over het ontwerpen aan een veerkrachtige, adaptieve, hernieuwbare, productieve circulaire en sociale stad. In combinatie met een serie debatten, workshops en mini-symposia wordt getracht de geleerde lessen te bestendigen. 

Reageer op dit artikel