nieuws

Start (zelfbouw)woningen in Delft

Architectuur

Deze week wordt begonnen met de bouw van de eerste (zelfbouw) woningen en appartementen in de Coendersbuurt, in Nieuw Delft. Het initiatief is van de Vereniging Bouwgroep Grachtenhuis Nieuw Delft die bestaat uit vijf zelfbouwers. Zij bouwen samen met Liesbeth Janson van Studio Huijgens appartementen in de vorm van een Grachtenhuis.

Start (zelfbouw)woningen in Delft

In de Coendersbuurt komen ruim 100 nieuwe grondgebonden woningen en appartementen. De gemeente Delft heeft de wens uitgesproken om Nieuw Delft vraaggestuurd te ontwikkelen. In de afgelopen periode is deze ambitie – als eerste voor de Coendersbuurt – vertaald naar een concreet woonaanbod. Hier krijgen kopers veel vrijheid en ruimte om het huis te bouwen dat voldoet aan hun woonwensen. Meer dan 970 geïnteresseerden hebben een Woonprofiel ingevuld, wat inzicht gaf in de woonwensen.

Naast de vraag waar en hoe mensen willen wonen, is ook gevraagd hoe mensen hun huis willen bouwen. Hieruit zijn drie ontwikkelingsmogelijkheden gekomen:
– Particulier opdrachtgeverschap (PO): 37 zelfbouwers
– Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Twee bouwgroepen: 5 zelfbouwappartementen van architect Liesbeth Janson van Studio Huijgens en circa 9 superlofts van architect Mark Koehler.
– Projectmatig: 44 woningen en 7 appartementen in co-creatie met ontwikkelaar Ballast Nedam of ontwikkelcombinatie ERA Contour & Heijmans.

Nieuw Delft

De ontwikkeling van Nieuw Delft 2025 ligt op koers. De trein rijdt nu ondergronds en het spoorviaduct, dat een halve eeuw beeldbepalend was voor Delft, heeft ruimte gemaakt voor een nieuw en verbindend stuk stad: Nieuw Delft. Een gebied ter grootte van 20 hectare, direct naast het station en de historische binnenstad. Een gebied waar oud en nieuw, techniek en innovatie, nieuwe (inter)nationale allianties en ondernemerschap, wonen, werken en ontspannen samenkomen. Er komen circa 1.000 nieuwe woningen en er is ruimte voor nieuwe bedrijvigheid, kantoor, extendend stay, horeca, detailhandel en cultuur. Een duurzaam ingericht gebied met een nieuw stadspark en de Nieuwe Gracht, als één van de verbindende schakels. De planontwikkeling van het Van Leeuwenhoekkwartier (VLHK) is inmiddels ook in volle gang. In het VLHK komen naast circa 800 woningen en appartementen verdeeld over PO, CPO en projectmatig.

Naar verwachting is deze eerste woonbuurt in Nieuw Delft in 2017 gereed. 

Reageer op dit artikel