nieuws

Orderportefeuille bouwsector neemt verder toe

Architectuur

In de totale bouw is in december de orderportefeuille met een tiende maand toegenomen naar 7,3 maanden. Zowel in de burgerlijke en utiliteitsbouw was sprake van een toename van de werkvoorraad.

Orderportefeuille bouwsector neemt verder toe

Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van januari 2016 van het Economisch Instituut voor de Bouw in opdracht van de Europese Commissie. In de woningbouw steeg de orderportefeuille met twee tiende maand naar 8,2 maanden. Tegenover deze stijging stond een daling van de werkvoorraad in de utiliteitsbouw met een tiende maand naar 7,2 maanden. De totale orderportefeuille nam in de burgerlijke en utiliteitsbouw in december met een tiende maand toe tot 7,8 maanden.

Van de bouwbedrijven geeft ruim een kwart aan stagnatie in onderhanden werk te ondervinden. Begin 2015 gaf nog een derde van de bouwbedrijven aan stagnatie te ondervinden. Een op de vijf bedrijven ondervindt in de bouw stagnatie als gevolg van onvoldoende orders. Meer dan drie op de vijf bedrijven beoordelen hun huidige orderpositie als normaal, terwijl ongeveer een op de vijf deze als klein beoordeelt. Drie op de vier bedrijven verwachten geen verandering van de personeelsbezetting. Van de overige bedrijven is het aandeel dat een toename van de personeelsbezetting verwacht bijna twee keer zo groot als het aandeel dat een afname verwacht. Bijna drie op de vier bedrijven verwachten dat prijzen gelijk blijven.

Reageer op dit artikel