nieuws

Renovatie huizen levert miljarden op

Architectuur

Als bij het renoveren van woningen energiebesparende maatregelen worden getroffen, kan de overheid in de jaren tot 2020 13 miljard euro besparen. Daarnaast levert het 40.000 banen op.

Renovatie huizen levert miljarden op

Dat blijkt uit het rapport ‘Energetische renovatie van woningen, goed voor Nederland’. De besparing van 13 miljard euro kan uitsluitend worden bereikt als nog dit jaar wordt begonnen met het nemen van energiebesparende maatregelen bij woningrenovatie, het zogeheten energetisch renoveren.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Ecofys in opdracht van het NRP, Platform voor Transformatie en Renovatie. Naast een forse besparing voor de overheid leidt energetische renovatie ook tot meer comfort voor bewoners, lagere energiekosten en minder CO 2-uitstoot. De overheidsfinanciën profiteren in het bijzonder van het gunstige effect op de lokale en regionale economie en de werkgelegenheid. Het gegeven dat de staatsinkomsten uit de verkoop van gas, het heffen van belasting en btw op energie zullen teruglopen, staat in geen verhouding tot de voordelen van energiebesparing. Niet alleen bedrijven die de renovatiewerkzaamheden uitvoeren, maar ook architecten, adviseurs, installateurs en toeleveranciers zullen gunstige effecten ondervinden van energiebesparende maatregelen. In het algemeen geldt dat een snelle start met energetisch renoveren ertoe leidt dat veel werkloze bouwvakkers weer aan de slag kunnen.

Lees verder op Cobouw.nl

Reageer op dit artikel