nieuws

Dag van de Architectuur 2015 – Jaar van de Ruimte

Architectuur

Wie maakt Nieuw Nederland? Dat is de centrale vraag in het Jaar van de Ruimte, het thema van de Dag van de Architectuur dat dit jaar in het weekeinde van 20 en 21 juni plaatsvindt. Wat zijn op lokaal niveau de belangrijkste ruimtelijke opgaven en ontwikkelingen? Welke initiatieven kunnen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van ideeën voor Nieuw Nederland? Tijdens de Dag van de Architectuur worden onder deze noemer tal van activiteiten georganiseerd.

In het Jaar van de Ruimte wordt teruggeblikt op 20 jaar ruimtelijk beleid en de uitwerking in de praktijk. Nu grootschalige en integrale planning op veel plekken niet meer werkt, komen kleinschalige initiatieven op. Wijkenergiecorporaties, buurtondernemingen, gebiedsfondsen, stadslandbouw, ecologisch zelfbeheer, duurzaamheid en nabuurschap zijn de ‘new kids on the block’. Informatietechnologie geeft een impuls aan de onderlinge verbondenheid en creëert een nieuw soort online gemeenschapszin.

Nieuw evenwicht

Tegelijk doemen veel, deels nieuwe, ruimtelijke opgaven op: vernieuwing van de steden, verbetering van bereikbaarheid, omgaan met demografische krimp, verduurzaming van energiebronnen, accommodatie van klimaatveranderingen en het waarborgen van een gezonde leefomgeving. Er zijn landschappen nodig die eigenheid tonen en bedrijven die de kans krijgen om te groeien, te innoveren en zich blijvend te manifesteren op het wereldtoneel. Dat vraagt om een nieuw ruimtelijk evenwicht, een nieuwe vorm van planning die de gebruiker centraal stelt.

Via de website www.dvda.nl biedt Architectuur Lokaal dit jaar een landelijk podium aan architectuurcentra en andere culturele instellingen en initiatiefnemers om bekendheid te geven aan hun programma’s en activiteiten. Voor het aanmelden van een programma of activiteit: mail naar info@arch-lokaal.nl

Reageer op dit artikel