nieuws

DPCP krijgt opdracht tijdelijke rechtbank Amsterdam

Architectuur

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de design, build, maintain & remove-opdracht voor een tijdelijke rechtbank in Amsterdam gegund aan consortium DPCP onder leiding van Du Prie bouw & ontwikkeling en Cepezedprojects.

DPCP krijgt opdracht tijdelijke rechtbank Amsterdam

 

 

 

De tijdelijke nieuwbouw van ongeveer 5.400 m2 moet verrijzen op het terrein van het bestaande Parnascomplex aan de Parnassusweg. Het onderkomen vormt samen met de bestaande torens E en F de tijdelijke accommodatie van de rechtbank tijdens de vijf jaar waarin op hetzelfde perceel een nieuwe permanente herhuisvesting wordt ontwikkeld. Voor tijdelijke en permanente nieuwbouw vindt gedeeltelijke sloop van het bestaande complex plaats.

 cepezed tijdelijke rechtbank Amsterdam 

Volgens het winnende consortium zijn de eisen aan het tijdelijke pand hoog. Het interimkarakter van het gebouw mag geen afbreuk doen aan de representativiteit, uitrusting, logistiek, akoestiek, veiligheid of aan het comfort. Cepezed en cepezedinterieur zijn als architect en interieurarchitect betrokken. Du Prie zal de bouw voor zijn rekening nemen en cepezedprojects bewaakt de integrale projectbenadering en de ontwikkeling van het gebouw als product.

 cepezed tijdelijke rechtbank Amsterdam 

Andere partijen in het consortium zijn ingenieursbureau Linssen als installatieadviseur, IMd raadgevende ingenieurs als constructieadviseur en LBP Sight voor advies op het gebied van akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheid. Schoonderbeek installatietechniek en Putman installaties zijn betrokken als partijen voor de uitvoering en het onderhoud van de installaties.

Reageer op dit artikel