nieuws

Rollator als rotondekunst

Architectuur

Op de rotonde ‘de kweekvijver’ op de Franciscusweg in Heerlen heeft de gemeente samen met Signe (kuS) een kunstproject opgezet dat leeringen van het nabij gelegen Bernardinuscollege betrekt bij de invulling van een wisselend kunstwerk. Ditmaal is gekozen voor het kunstwerk Rollator van architect en voorzitter van kunstencentrum Signe Jules Beckers. De reusachtige rollator verwijst naar de verhouding tussen vergrijzing en mobiliteit die tekenend is voor de regio Parkstad.

Rollator als rotondekunst

Jules Beckers is allereerst aan de slag gegaan met leerlingen van het Praktijkonderwijs Parkstad Limburg die diverse schaalmodellen hebben vervaardigd. “We kiezen voor De Kweekvijver bewust kunstwerken die een verhaal vertellen of vragen opwerpen. Dit is een verhaal over verandering, mobiliteit en de zorg voor de toekomst. Je mag ervan houden of er zelfs aanstoot aan nemen. Het wil de maatschappelijke discussie voeden.” Voor de uitvoering van Rollator is een samenwerking aangegaan met kunstenaar Joerg Theissen. Deze heeft aan de hand van een door de MeanderGroep Zuid Limburg ter beschikking gestelde rollator het object voor de kweekvijver gemaakt.

 Rotondekunst Heerlen: de Rollator dor Jules Beckers 

Rotonde De Kweekvijver

In het kweekvijverproject verrijst onder regie van Kunstencentrum Signe elk halfjaar een nieuw kunstwerk bij de rotonde. Het zijn kunstwerken die zich op de een of andere manier inhoudelijk verhouden tot hun omgeving. “Vraagstukken die raken aan de sociaal-culturele context van Heerlen en de regio Parkstad krijgen op die plek een artistieke vertaalslag. Kunst in de openbare ruimte verwijst idealiter dan ook naar die ruimtelijkheid. Dat brengt een interessante gedachtestroom op gang en het laat zien dat kunst midden in de samenleving staat. Men gaat er niet zomaar aan voorbij.”

Reageer op dit artikel