nieuws

Levensduur van een gebouw

Architectuur

Een van de grote veranderingen in de architectuurprofessie is de verschuiving van een model van dienstverlening naar een praktijk waarin de architect relevante kennis en ervaring deelt met zijn klanten in verschillende projectstadia, van programma van eisen tot het gebruik van het gebouw.

Levensduur van een gebouw

 

 

 

In het laatste geval onderzoeken architect en klant samen wat het precies betekent een gebouw in gebruik te nemen. Wat is nodig om je het leven van dit gebouw over twintig jaar voor te stellen in plaats van over achttien maanden? 

Kunsthal en Meander bieden twee interessante ervaringen. De laatste omdat hierin geanticipeerd wordt op twintig jaar dynamiek, de eerste omdat dit gebouw na twintig springlevens is en na renovatie in een betere staat verder kan. 

Lees meer in het maartnummer ‘Ontwerp – Levensduur van een gebouw’

Reageer op dit artikel