nieuws

IABR–2014–Urban by Nature

Architectuur

De zesde editie van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam opent op 28 mei 2014 in de Kunsthal en het Natuurhistorisch Museum te Rotterdam. De tentoonstelling is vanaf de 29e toegankelijk voor het publiek en duurt tot en met 24 augustus 2014. Thema is Urban by Nature.

IABR–2014–Urban by Nature

 

 

IABR–2014–Urban by Nature– vertrekt vanuit het standpunt dat we de globale milieuproblemen alleen kunnen oplossen als we eerst de problemen van de stad oplossen. Vanuit het perspectief van de landschapsarchitectuur wil IABR–2014– opnieuw, samen met ruim 40 bedrijven bestaande uit maatschappelijke organisaties, overheden, kennisinstituten en culturele instellingen, kijken naar wat stad en stedelijkheid is. Zij zal de relatie tussen stad en natuur onderzoeken en op de uitkomsten voortbouwen met concrete ontwerpvoorstellen die kunnen bijdragen aan de manier waarop we ons complex stedelijk landschap plannen, ontwerpen en aansturen.

De stad maken we samen

De kennis, betrokkenheid en bijdragen van de partners stellen de IABR niet alleen in staat om haar onderzoeksagenda uit te werken, maar ook om de resultaten naar een breed publiek uit te dragen. Het Wereld Natuur Fonds is een van de belangrijkste partners van de IABR–2014 en grijpt deze IABR aan om na te denken over hoe met de natuur om te gaan in een wereld die snel verstedelijkt.

De overheid is vertegenwoordigd op rijksniveau, door het ministerie van Infrastructuur en
Milieu. Maar ook provincies en gemeenten zijn actief betrokken: met de gemeentes Texel en Rotterdam en de provincie Brabant zette de IABR onderzoek- en ontwikkeltrajecten op
waarvan de resultaten worden getoond tijdens de biënnale.

Partners

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Gemeente Rotterdam, Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie, Gemeente Texel, TNO, Havenbedrijf Rotterdam, Planbureau voor de Leefomgeving, Rotterdam Climate Initiative, Provincie Noord-Brabant, Gemeente Eindhoven, Gemeente Breda, Gemeente ’s Hertogenbosch, Gemeente Helmond, Gemeente Tilburg, Waterschap Noord-Brabant, Riva Tourism Development and Investor’s Association, Municipality of Beykoz, Wereld Natuur Fonds, Shell International, Van Gansewinkel, Nedvang, TU Delft, Deltares, Energie Beheer Nederland, Stichting Metropolitane Landbouw, Ecoshape, ZLTO/PURE Hubs, Rotterdam Partners, ETH Zürich, TU Eindhoven, Cornell University, MIT, Het Nieuwe Instituut, AIR, ZigZagCity, Rotterdam Festivals, Kunsthal Rotterdam, Ruimtevolk, Architectenweb, De Blauwe Kamer, Goodbye Horses

Reageer op dit artikel