nieuws

‘Energieneutrale’ Stedendriehoek

Architectuur

Het energieneutraal maken van de regio Stedendriehoek (Deventer, Apeldoorn, Zutphen) is het onderwerp van de Eo Wijers-prijsvraag 2014-2015. Na voordracht van de jury nam het bestuur van de Eo Wijers-stichting de nominatie over. De jury koos voor de regio Stedendriehoek, omdat haar voorstel “heel concreet streeft naar een volledige transitie naar gebruik van duurzame energie in 2030”.

‘Energieneutrale’ Stedendriehoek

De Stedendriehoek (Deventer, Apeldoorn, Zutphen) versloeg andere kandidaten zoals de regio’s Noord-Holland/Zaanstad/Amsterdam, de Regio West-Brabant, Regio Zwolle en Regio Utrecht. De inzending van regio Stedendriehoek is tijdens de selectiebijeenkomst gepresenteerd door burgemeester Andries Heidema van Deventer.

Transitie

De ambitie volledig over te gaan naar duurzame energie in 2030 beviel de juryvoorzitter: ‘Hier gaat werkelijk iets gebeuren, zelfs al zouden ze de energieneutraliteit maar voor 70 procent bereiken. Dit gaat de regio op z’n kop zetten en een trendbreuk creëren.’

In het prijsvraagvoorstel schreef de regio dat ze energietransitie niet ziet als iets wat moet worden ingepast in het bestaande landschap, maar als een kans voor het vormen van een geheel nieuw landschap. “Het besef begint te groeien dat voor een echte energieneutrale regio een forse en ingrijpende ruimtelijke verandering nodig is. Dit betekent dat op sommige plekken gekozen wordt voor behoud van bestaande (landschappelijke) kwaliteiten, terwijl op andere plekken nieuwe kwaliteiten worden geïntroduceerd, gekoppeld aan de energietransitie. Onorthodoxe oplossingen zijn van harte welkom.’

Voorselectie

De jury voor de selectie van de prijsvraagregio stond onder leiding van ir. Co Verdaas, directeur van het Centre for Development and Innovation van Wageningen Universiteit Research. De andere juryleden waren Rients Dijkstra (lid van het College van Rijksadviseurs), Hans Tijl (directeur Ruimtelijke Ontwikkeling, Ministerie van IenM), Miranda Reitsma (Reitsma Urban Planning) en Anton van Hoorn (energie en ruimte-expert van het Planbureau voor de Leefomgeving).

De prijsvraag wordt voor de 9e keer georganiseerd door de Eo Wijers-stichting. De prijsvragen gaan altijd over vraagstukken die gemeentegrenzen overschrijden en die aansluiten bij actuele ruimtelijke en economische ontwikkelingen. Vanaf november 2014 kunnen deelnemers inzenden via www.eowijers.nl.

Reageer op dit artikel