nieuws

Rotterdam doet oproep voorlopig ontwerp Coolsingel

Architectuur

De Gemeente Rotterdam roept landschappelijke en stedenbouwkundige ontwerpbureaus op een portfolio van hun werk op te sturen, waaruit zij drie bureaus kiest die middels een onderhandse aanbesteding mogen komen met voorstellen voor een ‘Voorlopig Ontwerp voor de Herinrichting van de Coolsingel’. Na publicatie van de uitvraag hebben geïnteresseerde ontwerpers vier weken de tijd om zich aan te melden.

Rotterdam doet oproep voorlopig ontwerp Coolsingel

In de ambities die Rotterdam heeft met haar binnenstad, zoals de kwaliteit van de openbare ruimte te versterken, past de vernieuwing van de Coolsingel. De Coolsingel moet weer het Hart van de Stad worden: “Bewoners en bezoekers moeten de Coolsingel straks weer zonder aarzelen herkennen als het Hart van de stad – de centrum boulevard waar stedelijke functies, culturen en levensstijlen elkaar tegenkomen en waar het minstens zestien uur per etmaal bruist.” Een uitgebreide tekst over de ambities die Rotterdam heeft met de Coolsingel is te lezen in het Verbeeldend Programma van Eisen Coolsingel.

Economisch meest gunstig

Daarom roept de Gemeente Rotterdam landschappelijke en stedebouwkundige ontwerpbureaus op een portfolio van hun werk op te sturen, waaruit zij drie bureaus kiest die middels een onderhandse aanbesteding mogen komen met voorstellen voor een ‘Voorlopig Ontwerp voor de Herinrichting van de Coolsingel’. De gemeente wil de opdracht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving. 

Inzenden

Na publicatie van de uitvraag hebben geïnteresseerde ontwerpers vier weken de tijd om zich aan te melden via architecten@rotterdam.nl.
Uit deze inzendingen worden de drie meest geschikte ontwerpbureaus geselecteerd. Dit gebeurt uitsluitend op basis van de (relevante) ervaring die uit de portfolio’s blijkt en de hieronder genoemde selectiecriteria.

Volgende fase

De drie geselecteerde bureaus zal gevraagd worden een schetsontwerp (conform de DNR-STB 2009) in te leveren alsmede een voorstel te doen voor supervisie in het traject dat volgt na vaststelling van het VO (conform de DNR-STB 2009). Voor deze gunningsfase wordt een aanbestedingsleidraad opgesteld waarin de opdracht nader wordt toegelicht en de gunningscriteria worden vermeld. De twee bureaus die afvallen, ontvangen een tegemoetkoming in de kosten. Het gekozen schetsontwerp wordt door het betreffende ontwerpbureau uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp (VO). Het VO wordt na vaststelling en budgettoekenning uitgewerkt in een Definitief Ontwerp volgens de in Rotterdam gangbare werkwijze door het cluster Stadsontwikkeling. Het ontwerpbureau vervult in deze fase de rol van supervisor.

De uiterlijke inzenddatum is maandag 16 september tot 13 uur. Begin oktober worden de drie bureaus bekend gemaakt. 

 
bron: Bogue

 

Reageer op dit artikel