nieuws

Nieuw stationsgebied Leidschendam-Voorburg gereed

Architectuur

Ontwerpbureau Posad heeft de afgelopen jaren in opdracht van de gemeente Leidschendam-Voorburg gewerkt aan het ontwerp voor het stationsgebied van Voorburg. Volgende week zaterdag,13 juli, wordt het gebied feestelijk geopend.

Nieuw stationsgebied Leidschendam-Voorburg gereed

 

 

Het stationsgebied van Voorburg is midden jaren tachtig voor het laatst heringericht. Hiermee werden de afzonderlijk verkeersstromen verbeterd maar deelde de historische structuur van Voorburg in tweeën. Carel Weeber deed indertijd een poging om dit te herstellen door de openbare ruimte in te richting volgens de principes van het klassieke tuinontwerp van het nabij gelegen Museum Hofwijck. Deze ingreep liet in tegenstelling tot de nieuwe inrichting de verbinding met de Binckhorst buiten beschouwing.

Station Voorburg 

Looproute

Onderdeel van de nieuwe herinrichting van POSAD is een looproute gemaakt van natuursteen tussen het historisch centrum van Voorburg en de Binckhorst. De route rijgt het historische centrum, de zeventiende-eeuwse voortuin van Hofwijck, stationsplein, busstation, park en de Binckhorst aaneen. Alle functies zijn verbonden met deze 600 meter lange loper en het diagonaal georiënteerde viaduct van de Utrechtsebaan en het hoog gelegen spoor. Voor de inrichting is duurzame LED-verlichting gebruikt. Ook is een speciale steen gekozen. De ecologische waarde van het park in het gebied wordt vergroot door de aanleg van natte oevers.

Wachtruimte

Ook de wachtruimte, het Tramhuis, voor (bus)chauffeurs en passagiers is afkomstig van POSAD. Het busstation onder het viaduct wordt verlicht door metalen behang met beelden uit het verleden van Voorburg.

Van de oude voortuin van Museum Hofwijck worden bepaalde historische elementen van de zeventiende-eeuwse inrichting op basis van het maatsysteem van Vitruvius teruggebracht zonder een historiserend plein te maken. Hier ontstaat een plek om te zitten en verblijven en om evenementen te organiseren.

Binckhorst

Station Voorburg fungeert ook in de toekomst als het station voor de Binckhorst. Het industriegebied wordt op termijn getransformeerd tot een hoogwaardig binnenstedelijk woon/werkgebied.

Reageer op dit artikel