nieuws

ARCAM-bestuur vernieuwd

Architectuur

Aike Kamphuis, advocaat omgevingsrecht en partner bij Lexence, is deze week toegetreden tot het bestuur van ARCAM. Hij is de opvolger van Leontien Sauerwein, bestuurslid sinds 2003.

ARCAM-bestuur vernieuwd

 

 

Kamphuis’ aantreden is onderdeel van een vernieuwing van het bestuur die medio 2012 in gang is gezet. In dat kader is Thessa Syderius al eerder Wim Trieller (lid sinds 2005) opgevolgd in de functie van secretaris/penningmeester. Met de toetreding van Jacqueline van de Sande, in september 2012, werd aan het bestuur een extra deskundige toegevoegd, op de terreinen van communicatie en marketing.

 

Het bestuur van ARCAM bestaat nu uit de volgende (zes) leden: Edo Arnoldussen (voorzitter), Thessa Syderius (secretaris/penningmeester), Wienke Bodewes, Aike Kamphuis, Wijnand Looise en Jacqueline van de Sande. In deze samenstelling denkt het bestuur goed te zijn toegerust om samen met de nieuwe directeur Yvonne Franquinet (per 1 januari 2014) vorm te kunnen geven aan de uitdagingen waar het instituut voor staat.

Reageer op dit artikel