nieuws

School verhuist naar voormalig bankgebouw

Architectuur

Het Luzac College betrekt na de zomer het monumentale bankgebouw van de Verenigde Spaarbank aan de Rotterdamse Botersloot. De verhuizing kwam tot stand via het door marktpartijen en wethouder Hamit Karakus opgerichte Transformatieplatform. Via dit platform krijgen leegstaande kantoorpanden een nieuwe bestemming. Morgen opent Karakus de nieuwe locatie.

In 2011 begon Rotterdam met het Transformatieplatform, waar verschillende partijen met elkaar in overleg treden. Wethouder Hamit Karakus vindt de gemeente een belangrijke partij bij het transformeren van gebouwen. In Rotterdam, waar inmiddels 150.000 m2 (100.000 definitief en 50.0000 tijdelijk) een nieuwe bestemming kreeg, is men zich daar terdege van bewust.

Op de Provada sprak Karakus met Harm Tilman over hoe hij die rol invult: “Er wordt steeds meer gesproken over de faciliterende rol van de overheid, maar dat is niet genoeg. De gemeente moet ook aanjager zijn en inzien dat de problematiek omtrent leegstand ook in te zetten is om ambities op economisch en maatschappelijk terrein in te vullen.”

Impressie Luzac

Dinsdag 11 juni opent Karakus het nieuwe onderkomen van het Luzac College aan de Botersloot voor ouders, leerlingen en alle andere belangstellenden. De verbouwing is nog volop bezig, maar volgens het schoolbestuur is een “goede impressie van hoe wij met ingang van het nieuwe schooljaar de prachtige ruimtes in het pand gaan gebruiken” mogelijk.

Voor foto’s van de verbouwing zie: www.facebook.com/LuzacCollegeRotterdam

Reageer op dit artikel