nieuws

Inbo ontwerpt woon-winkelcentrum Plantage Beverwijk

Architectuur

Inbo zal het winkelgebied van de Plantage in Beverwijk ontwerpen, de kern van het door het bureau zelf ontworpen stedebouwkundig plan. Dit behelst de herontwikkeling van een deel van een winkelcentrum en vier blokken met in totaal 90 appartementen. In 2005 maakte Inbo, in opdracht van Pre Wonen, het plan voor de Beverwijkse buurt die in de volksmond bekend staat als ‘het aardbeienveldje’.

De beoogde transformatie van de buurt met overwegend portieketageflats naar een wijk met veel grondgebonden woningen, gecombineerd met de wens om het totaal aantal woningen te behouden, betekent een extensivering van het blok dat nu voorligt in de tweede fase van de transformatie.

Gelede architectuur

In de stedebouwkundige setting die Inbo ontwierp, is sprake van een overgang van een stedelijke sfeer naar een woonbuurt met voornamelijk eengezinswoningen. In de visie van de architecten wordt aangesloten op de stedelijke sfeer met accenten in hoogte, dichtheid en programma. De overgang richting woonbuurt maken we met een meer gelede architectuur, een eenvoudiger programma en de toevoeging van een groene laan. In de architectuur koppelden we deze twee sferen door eenzelfde architectuurtaal. De combinatie van vier gebouwen in verschillende stedebouwkundige omgevingen is gebaat bij deze rust en herkenbaarheid in de architectuur.

 

Reageer op dit artikel