nieuws

Hoofdkantoor Eneco: Samen in één gebouw

Architectuur

Het nieuwe hoofdkantoor van Eneco heeft een bijzondere wisselwerking met zijn eindgebruikers. De gebruiker heeft een grote keuzevrijheid, terwijl het gebouw deze keuzes in een bepaalde richting duwt. Tijdens het achtste projectbezoek van de Architect, georganiseerd in samenwerking met De Oskomera Group en Reynaers, werd duidelijk dat met deze richting het ontmoeten en het samenwerken bedoeld wordt.

Hoofdkantoor Eneco: Samen in één gebouw

Van onze verslaggever Marieke de Vries

Eén bedrijf verspreid over zes verschillende vestigingen in Rotterdam was volgens Eneco geen goede en duurzame manier van werken. Zoekend naar hun eigen identiteit ontstond het idee één hoofdkantoor te realiseren waar alle afdelingen met elkaar samen kunnen werken. Dat bleek het uitgangspunt te zijn voor een nieuwe strategie.

In het kader van het energiebedrijf is het gezamenlijk doel duurzaamheid en daar moet het gebouw een gezicht aan geven. De vele lezingen tijdens het projectbezoek reflecteerden de vele partners die hebben samengewerkt om dit doel te bereiken. Ook bij de projectontwikkelaar OVG, gebruiker Eneco, technische specialisten Reynaers en Oskomera en Architecten Dam en Partners stonden de begrippen duurzaamheid en samenwerking centraal.


Rondleiding door het gebouw onder leiding van Senior Manager communicatie van Blanche Beijersbergen van Henegouwen

Dienende architectuur

Moderator Harm Tilman opende de middag: “De architectuur van het Eneco hoofdkantoor is niet direct vormgedreven, maar het ontwerp integreert en voedt zich met de functie van het gebouw. Dit is in onze ogen een nieuwe benadering van het ontwerpproces.” Vijfenveertig geïnteresseerden verzamelden zich in het auditorium van het hoofdkantoor om kennis te nemen van het vernieuwende gebouw.

Frisse verschijning

Het Enecogebouw staat op het voormalige ABB-terrein. Dit was de best beschikbare locatie met een optimale bereikbaarheid voor de fiets, trein, metro, bus en auto. De 300 fietsen en 465 auto’s die een plaats kunnen krijgen in de parkeergarage, laten de groene ambitie van Eneco zien. De compacte bouwvorm met zijn wit glanzende gevel en groene plint is een frisse verschijning vanaf de snelweg. Het gebouw biedt met 30.000 vierkante meters bruto vloeroppervlakte ruimte aan 2300 medewerkers. Drie vleugels rondom een centraal atrium zijn van verschillende hoogte, waardoor een gedifferentieerd gevelbeeld ontstaat en overmatige zoninstraling via het glazen atriumdak wordt voorkomen.

 
Het gebouw heeft  een wit glanzende gevel boven een groene plint.

Geen woorden maar daden

Sanna van der Wijst, programmamanager van Eneco, vertelde over de totstandkoming van het gebouw. Ze was duidelijk trots. Met het gebouw draagt Eneco uit waar zij voor staat: klantvriendelijkheid en duurzaamheid. Bij binnenkomst is de klantgerichtheid meteen merkbaar door de dames en heren die de bezoekers tegemoet komen. De identiteit van Eneco blijkt een grote rol te hebben gespeeld in het ontwerp. Uit een identiteitsonderzoek rolden vier begrippen: levendigheid, licht, transparant en praktisch. Eneco is immers ‘Rotterdams’: de werknemers zijn van het ‘geen woorden, maar daden’. Het gebouw moet dus in de eerste plaats een prettige werkomgeving zijn.

Win-winsituatie

Nadat projectontwikkelaar OVG samen met Diederik Dam van Architect Dam en Partners de compacte gebouwvorm had vastgelegd, nam Eneco zelf de invulling van het gebouw voor zijn rekening. De samenwerking tussen de opdrachtgever en projectontwikkelaar heeft uiteindelijk geleid tot een groter gebouw dan Eneco eerst voor ogen had. Dit was een win-winsituatie: Eneco heeft voldoende ruimte voor al haar werknemers en OVG voldoende financieringsmogelijkheden.

 

Uitleg over het energiesysteem in het gebouw in de parkeerkelder bij de Warmte Koude Opslag.

Het Nieuwe Werken

In de organisatie van de werkplekken staan zowel collectief als individueel werken centraal. Het centrale atrium met glazen dak vormt de ontmoetingsplaats met espressobar. De eerste twee bouwlagen, Eneco Village genaamd, zijn volledig open en transparant. De werknemers worden hier gestimuleerd op verschillende plekken te werken, te vergaderen met externen en elkaar te ontmoeten. De twaalf andere kantoorverdiepingen zijn ingericht met standaard-, concentratie-, communicatie- en vergaderruimtes. Deze staan voor de vier verschillende werkstijlen: plaatsgebonden, flexibel, mobiel en speciaal. Mooie termen die staan voor keuzevrijheid. Iedere werknemer kan kiezen welke faciliteiten het best passen bij het werk dat hij of zij op dat moment wil uitvoeren. Ieder dag komt zo het pand weer opnieuw tot leven.

Duurzaamheid

De tweede spreker van de middag Cees van der Spek (Director Sustainability Marketing van OVG) boog zich vooral over de duurzaamheid van het gebouw. In het gebouw heeft OVG zich laten inspireren door het energieconcern zelf. Duurzaam is een containerbegrip dat in het hoofdkantoor invulling heeft gekregen in de vorm van zonnepanelen (een PV-systeem op het dak en 533 vierkante meter gevel gevuld met in het vlak gedetailleerde zonnepanelen), vier suntrackers op het gebouw en een aantal gerecyclede materialen (vloer en delen van het interieur).

Samenwerken in een detail

Martin Rietveld (CEO) en Martien Trouborst (projectmanager) vertegenwoordigden beiden De Oskomera Group en toonden in hun presentatie een concreet voorbeeld wat de samenwerking inhield. Samen met Reynaers hebben zij een aluminiumprofiel ontwikkeld voor het Enecokantoor. Architecten Dam en Partners leverde een eerste oplossing voor de geveldetaillering. Dit ontwerp kwam op de tekentafel te liggen van de technisch specialisten. Het eindresultaat is een vernuftig profiel, waarbij met één bevestiging zowel het kozijn gesteld wordt, als de keramische platen bevestigd worden aan het betonnen casco. Dit betekende minder arbeid en energie, maar ook hogere U-waardes, omdat er minder gaten geboord hoefden te worden.

  Het glazen dak van het atrium

Concept

Harm Tilman gaf ten slotte het woord aan de architect Diederik Dam van Architecten Dam Partners. Diederik Dam begon bij het begin: het concept. Het atrium symboliseert het samenkomen en de gebogen vorm is een omarming of omhulling waar mensen zich geborgen voelen. Het restaurant steekt uit het compacte volume van de drie vleugels en vertaalt zo ‘de hang naar vrijheid’ van de gebruiker. Het maaiveld wordt door Dam als een tapijt gezien die doorloopt over de plint van het gebouw en via de entree zelfs naar binnen komt in de vorm van een groene gevel, die is ontwikkeld door Copijn.

Prettig gebouw

Dam hield een lange pitch die tot de verbeelding sprak. In de voorgaande lezingen werden cijfers en termen aan het begrip duurzaamheid en constructie gehangen, maar de beweegredenen voor deze keuzes werden, terecht opgemerkt vanuit het publiek, niet aan de grote klok gehangen. Dam reageerde hierop: “Waarom het ‘waarom verhaal’ van het gebouw? Het gebouw doet er toe en niet het verhaal. Als de gebruikers het een prettig gebouw vinden, is het prima.”

Warmte

In vier verschillende groepen splitste het gezelschap zich om het gebouw met eigen ogen te bekijken. In de parkeerkelder vertelde Eric van Gelderen, projectleider bij Eneco, over de Warmte Koude Opslag. In combinatie met de stadsverwarming kan het systeem het hele gebouw koelen of verwarmen op een duurzame manier door middel van een luchtsysteem.

 
Verschillende werkplekken op kleurige eilanden van tapijt. Foto Tom Oudijk

Interieur

Vervolgens was met eigen ogen te zien hoe de manier van werken in het ontwerp tot uiting is gekomen. Ruimtelijke interacties komen tot stand door vides en extra trappen tussen de verdiepingen. De werknemers maken veel gebruik van de eerste twee verdiepingen, met name van de centrale espressobar. Het interieur vormt een groot onderdeel van de ruimtelijke beleving. Eilanden met verschillende kleuren benadrukken in het verder natuurlijke kleurenpalet de werkgebieden. Diederik Dam betreurde dat de interieurarchitecten Hofman Dujardin Architecten en FokkemaPartners niet eerder bij de ontwerpfase betrokken waren, dit zou de integratie van casco en interieur ten goede zijn gekomen.

Samen voor duurzaam

Samenwerken is dus nog steeds een opgave voor de toekomst, zowel in de werkomgeving van Eneco als die van het bouwteam. Een samenwerking tussen verschillende partijen kan een project naar hoger plan tillen; dat bewijst dit gebouw. De prettige werksfeer, fijne akoestiek, mooie lichtinval, verscheidenheid aan ruimtes en vriendelijkheid van de werknemer bleef ons bij, ook nog na de afsluitende borrel. De kracht van het ontwerp ligt in het DNA van het gebouw: samen voor duurzaam.

 

Reageer op dit artikel