nieuws

CURNET Multidijk verder in New York City prijsvraag

Architectuur

Een door het CURNET Multidijk gevormd consortium heeft een concept ontwikkeld dat een structurele, duurzame oplossing biedt voor het New Yorkse Waterfront. Deze aanpak is geselecteerd voor de laatste fase van de prijsvraag New York City Waterfront Construction Competition. Hierin zoekt de stad ideeën voor de hoge en sterk stijgende onderhoudslasten van het gebied.

CURNET Multidijk verder in New York City prijsvraag

Het ontwikkelde concept lost niet alleen de New Yorkse onderhoudsproblemen op, maar biedt ook een structurele oplossing, technisch en financieel, voor de waterveiligheid, een urgent onderwerp sinds superstorm Sandy. Het Multidijk concept bespaart door meervoudig gebruik van waterkeringen bovendien ruimte.

De komende maanden gaat het CURNET consortium, bestaande uit Ingenieursbureau Rotterdam, de dienst Infrastructuur van Rijkswaterstaat en de afdeling CITG van de TU Delft, het ontwikkelde concept verder uitwerken en in maart in New York City presenteren en toelichten.

Reageer op dit artikel