nieuws

Gennep zoekt stadhuisgenoten

Architectuur

De gemeente Gennep is op zoek naar een nieuwe extra functie voor het stadhuis. Het Rijksmonument wordt momenteel voor huwelijken en raadsvergaderingen gebruikt maar kan met een toevoeging een belangrijke rol binnen het centrum krijgen. Iedere geïnteresseerde initiatiefnemer kan tot 21 maart een plan indienen.

Gennep zoekt stadhuisgenoten

De functie is ruim in te vullen. In het bestemmingsplan voor de kern Gennep heeft het stadhuis een ‘maatschappelijke bestemming’. Daarnaast kan het college onder voorwaarden de bestemming wijzigen in ‘horeca’. Afhankelijk van het idee kan de raad besluiten de bestemming te wijzigen.

Overeenkomst

Het stadhuis blijft eigendom van de gemeente Gennep. Er zal een huurovereenkomst met de nieuwe exploitant worden gesloten. Daarin worden ook afspraken gemaakt over de huwelijksvoltrekkingen en raadsvergaderingen die in het gebouw plaatsvinden. De huurprijs zal in overleg worden bepaald en hangt af van de functie (bijv. commercieel of maatschappelijk). Ook zullen er afspraken gemaakt worden over een eventuele verbouwing.

Meer informatie op www.gennep.nl/stadhuis. Uiterlijk juni 2013 zal de beoordelingscommissie het meest geschikte plan selecteren. Het advies van de jury wordt vervolgens voorgelegd aan het college van B en W en de raad. Vervolgens zal de gemeente met de geselecteerde kandidaat in overleg gaan over de te sluiten overeenkomst en zal de reguliere procedure (vergunningen e.d.) starten om het plan te kunnen realiseren.

Plannen dienen uiterlijk 21 maart 2013 bij de gemeente ingediend te zijn. Dit kan door te mailen naar stadhuis@gennep.nl of het via de post te sturen naar de gemeente Gennep, Postbus 9003, 6590 HD Gennep, o.v.v. Plan stadhuis (vertrouwelijk).

Reageer op dit artikel