nieuws

Architect verwacht verdere daling aantal opdrachten

Architectuur

Architecten zijn somber gestemd over de toekomst. Althans, de deelnemers aan de verkiezingsenquête die de Architect en Cobouw vorige week organiseerden. Het grootste gedeelte verwacht het komende jaar een verdere daling van de opdrachtportefeuille.

Architect verwacht verdere daling aantal opdrachten

 

 

 

Als het aantal architecten dat deelnam aan de verkiezingsenquête representatief is voor de beroepsgroep (zij maken slechts 5 procent uit van de deelnemers), ziet de toekomst van het discipline er somber uit.

Maatregelen

Het grootste gedeelte van de deelnemers, 39%, verwacht komend jaar een daling in de opdrachtportefeuille. 32% verwacht een groei en 29% denkt dat de portefeuille ongeveer gelijk blijft in 2013.

Een maatregel die de beroepsuitoefening het meest ten goede zal komen is volgens 31% een betere beroepsbescherming. 29% pleit voor een betere invulling van de Europese aanbesteding en 20% voor structureel hogere honoraria voor architecten.

Dat de drastische bezuinigingen op het architectuurbeleid moeten worden teruggedraaid, mits het beleid dan wel meer ten gunste van de praktijk worden ingezet, onderschrijft 47%. De architectuur kan nu alle steun gebruiken, vindt 31% en 22% zegt dat de belangen van de architectuur het beste door de sector zelf kunnen worden behartigd.

Prioriteiten?

Op de vraag wat volgens hen de komende kabinetsperiode de nummer 1-prioriteit in de ruimtelijke ordening moet zijn, antwoordt 55% ‘herbestemming van leegstaande kantoorgebouwen tot woningen’. Zonnepanelen op alle gebouwen in Nederland mag op instemming van 8% rekenen.

Of architecten zich de afgelopen jaren teveel met esthetiek en te weinig met ethiek hebben beziggehouden? Daar is het grootste gedeelte het niet mee eens: 54% antwoordt ‘nee’, 37% antwoordt ‘ja’ op deze vraag.

Stemgedrag

In totaal werkten 588 bouwprofessionals mee aan de verkiezingsenquête van de Architect en Cobouw. Het stemgedrag van de architecten is niet apart onderzocht. Maar alle deelnemers aan de enquête zien in Mark Rutte een minister-president: 39% daarvan kiest morgen voor de VVD, de PvdA volgt op afstand met 13% van de stemmen. Kijk voor de volledige uitslag op het bericht van Cobouw

Reageer op dit artikel