blog

Duurzaamheid door dierbaarheid

Architectuur

Dat dierbaarheid iets te maken heeft met duurzaamheid weet ik al jaren. Ik heb gezien hoe mijn oma, en daarna mijn ouders telkens dezelfde stoel met liefde opnieuw lieten bekleden en opknappen. In de tussentijd hadden ze al drie nieuwe stoelen kunnen kopen, maar uit nostalgische overwegingen werd er steeds veel energie in gestopt. Na het rondetafelgesprek van de Architect over duurzaamheid werd mij duidelijk dat dit niet alleen voor objecten geldt, maar ook voor gebouwen. Een gebouw dat ons dierbaar is, wordt niet snel gesloopt.

Duurzaamheid door dierbaarheid

Duurzaamheid is een complex begrip met vele gezichten. Er is dan ook een breed landschap aan duurzaamheidsaspecten van hergebruik en afbreekbaarheid tot degelijkheid en energieopwekking, om maar eens wat te noemen. Dierbaarheid wordt in deze context nog niet veel gebruikt.

Het debat

Wat is dierbaarheid eigenlijk en wordt een gebouw of object ons dierbaar? Dit is een vraag die ook vaak naar voren kwam tijdens het duurzaamheidsdebat op 12 juni in Maassluis. Dit debat werd georganiseerd door de Architect in samenwerking met Armstrong. Er werden twee aspecten genoemd die van belang zijn voor de dierbaarheid van een gebouw: schoonheid en comfort. Een ander belangrijk aspect dat impliciet genoemd werd, is historie. Kerken in Nederland die op dit moment worden herbestemd en getransformeerd, blijven niet alleen behouden door hun schoonheid, maar ook door de geschiedenis die erbij hoort.

Het belang van dierbaarheid

Natuurlijk is het belangrijk dat er zoveel mogelijk duurzaamheidsaspecten verwerkt worden in een ontwerp. Energiezuinige, degelijke gebouwen met een grote flexibiliteit zijn op het eerste gezicht duurzaam te noemen, maar als na tien jaar blijkt dat het gebouw zijn schoonheid, comfort of sociale waarde verloren heeft, wordt het vaak toch gesloopt. Historische gebouwen (denk aan oude kerken) die hun functionaliteit of comfort verloren hebben blijven vaak behouden. Dit heeft te maken met dierbaarheid en is misschien een aspect dat vaak onderbelicht blijft.

Moeilijk toetsbaar

Een van de lastige aspecten van dierbaarheid is de onmeetbaarheid ervan. Het valt niet vast te leggen in lijstjes. De tijd leert of een gebouw ons dierbaar wordt. Toch valt er niet aan lijstjes te ontkomen. Het gebouw waarin het debat zich afspeelde (het Lely-gebouw, ontworpen door Consort Architects), is beoordeeld aan de hand van lijstjes en voorwaarden om een Outstanding BREEAC-NL certificaat in de wacht slepen voor duurzaamheid. Er valt geen certificaat binnen te halen voor het aspect dierbaarheid terwijl dit het effect hiervan niet moet onderschatten.|
“Dierbare” gebouwen worden minder snel gesloopt en zijn hierdoor dus ook een stuk duurzamer. Er zou niet alleen gefocust moeten worden op de technische elementen van duurzaamheid, maar ook op de waarde en het belang dat er door de omgeving aan gehecht wordt.

Het is dus een kwestie van emotie. Soms heeft dat niets met logica te maken. Hoewel ik de stoel van mijn ouders vooralsnog zeker niet in mijn studentenkamer zou willen hebben, sluit ik niet uit dat ik dit ouderwetse meubelstuk later ook nog eens onder handen neem.

 

Reageer op dit artikel