blog

Ontwerpvoorstellen voor de publieke ruimte van Eindhoven/Brainport

Architectuur

Onder de bezielende leiding van René Erven en Sandra Koppenol is vanuit het Architectuur Centrum Eindhoven een bijzonder initiatief ontstaan met de titel ‘Ontwerp ontmoeting’. De opgave is het bedenken van nieuwe inzichten en voorstellen voor de openbare ruimte van Eindhoven. De basis hiervoor ligt bij denkers en doeners uit verschillende disciplines, variërend van landschapsarchitecten tot designers en architecten.

Ontwerpvoorstellen voor de publieke ruimte van Eindhoven/Brainport

Het hedendaagse Eindhoven is met de Design Academy en de Technische Universiteit een creatieve stad waar nieuwe ideeën en voorstellen snel opkomen. Soms lijkt dit achteloos of schijnbaar vanzelf te gebeuren. Het initiatief van het architectuurcentrum lijkt dus vanzelfsprekend, maar is echter bijzonder gewaagd in een stad waar ideeën die met liefde en passie zijn bedacht, zelden leiden tot een vervolg naar realisatie. Aan initiatieven geen gebrek, maar het stokje zal wel moeten worden overgenomen door opdrachtgevers. Wij denken dat hierin de echte opgave verborgen ligt. 

De stad als sterke opdrachtgever

Dit mooie initiatief heeft een breder financieel en politiek draagvlak nodig om tot wasdom te komen. Slechts hiermee kan worden voorkomen dat dit initiatief blijft bij een leuk plan. Hierin ligt ons inziens ook een werkwijze voor de besluitmakers van Eindhoven om zich als stad te profileren als sterke opdrachtgever, die werk genereert voor de eigen creatieve laag. Dat zou nog eens een mooie manier zijn voor een stad om van zich te laten horen in crisistijden.

Stokje overnemen

De tomeloze inzet en het denkvermogen van de creatievelingen wordt ingezet, maar zou hiermee ook worden beloond. Op deze manier behoudt een stad de in dezelfde stad opgeleide creatievelingen en wordt de bekende uittocht naar de randstad verminderd. Dus laten wij hopen dat de politiek en de publieke opdrachtgevers  het stokje overnemen zodat in deze lichtstad dit mooie initiatief niet uitdooft als een kaars, maar licht blijft geven als een duurzame led-lamp.

Drie thema’s

Er zijn drie actuele thema’s die als vertrekpunt voor een concreet ontwerpvoorstel kunnen dienen:

  1. Leading in Technology In stedelijke discussies over publieke ruimte klinkt er regelmatig een roep om de intelligente technologie ook zichtbaar te maken in de publieke ruimte. Kunnen bijvoorbeeld ontwikkelingen op het gebied van led (licht), telecommunicatie of zonne-energie leiden tot nieuwe producten in de openbare ruimte van Eindhoven Brainport?
  2. Bewegen en verblijven in de publieke ruimte van Eindhoven Kunnen (ruimtelijke) ervaringen van aankomst en verplaatsing worden verbeterd? Welke ontwerpen maken de openbare ruimte veiliger, aangenamer e/o toegankelijker?
  3. Public Space Acupuncture De laatste jaren zijn er in verschillende steden initiatieven ontstaan die door de inzet van slimme, kleinschalige ingrepen, vaak door lokale gemeenschappen, een bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering van de publieke ruimte. Vaak gaat het om het tijdelijk gebruik van lege plekken of gebouwen, het strategisch toevoegen van groen of het creëren van zit- of speelelementen. Welke plekken kunnen in Eindhoven worden aangepakt, en hoe ziet die ingreep eruit?

Achtergrond/aanleiding: IABR 2012.

Tijdens de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam 2012 (IABR) presenteert de gemeente Eindhoven haar visie op de (ruimtelijke) ontwikkeling van Eindhoven als Brainport. Als ‘Brainport’ wil de Eindhoven in 2020 tot de top drie technologische regio’s van Europa behoren en tot de top 10 van de wereld. De formulering van die ambitie leidt logischerwijs tot de vervolgvraag: Hoe ziet Brainport als toptechnologische regio er ruimtelijk en stedelijk uit? Architectuurcentrum Eindhoven wil aan deze discussie een onafhankelijke bijdrage aan te leveren in de vorm van een debat op 17 oktober 2012 en de organisatie van deze ideeënprijsvraag.

Doelstelling prijsvraag:

Het Architectuurcentrum wil door de organisatie van de prijsvraag ontwerpers, architecten, kunstenaars e.a. een podium bieden om hun ideeën/ontwerpvoorstellen aan zowel een breed publiek als een groep van vakgenoten, producenten, opdrachtgevers en beleidsmakers te presenteren. Daarnaast wil het Architectuurcentrum de discussie over (de publieke ruimte) van Eindhoven Brainport prikkelen.

Hieronder een aantal voorbeelden van interventies in, en plannen voor, de openbare ruimte.

 
Uarchitects lanceerde in 2010 een idee om de desolate expeditiehoven in de binnenstad van Eindhoven te transformeren tot stadsgroen.Hierboven de situatie vóór…
… en hier de situatie na de ingreep. Beelden:Uarchitects: www.uarchitects.com

Reageer op dit artikel