Ontwerp passerelle station Zwolle afgerond

Het definitief ontwerp voor de houten passerelle bij station Zwolle is afgerond. Het definitief ontwerp is gemaakt door een integraal ontwerpteam onder leiding van Karres en Brands, samen met ipv Delft,Ingenieurbüro Miebach (DE) en Attis. De gemeente Zwolle en ProRail maakten deel uit van het ontwerpteam. Aannemer voor de onderbouw van de passerelle is Dura Vermeer.
Passerelle Zwolle. Beeld Karres en Brands

Hiermee is de volgende stap naar uitvoering van de nieuwe noordzuidverbinding en het duurzame icoon van Zwolle gezet. De bovenbouw wordt apart uitgewerkt en aanbesteed. De bouw van de passerelle start in 2023 en loopt door tot eind 2024.

De 130 meter lange en 10 meter brede voetgangersbrug over het spoor krijgt een houten constructie waarvan het brugdek is ingericht als parkachtige openbare ruimte. De afgelopen anderhalf jaar heeft dit team gezamenlijk gewerkt aan het ontwerp van deze duurzame loopbrug in Europees naaldhout.

Daarnaast is met een uitgebreid participatietraject de stad meegenomen in het ontwerp. Om ruimte te maken voor de bouw is inmiddels het gebouw naast het stationsgebouw gesloopt.

De vorm, constructie en inrichting van de passerelle volgt uit het radicaal centraal stellen van de beleving vanaf ooghoogte. De stationsstraat van Zwolle is letterlijk over het spoor doorgetrokken. De voetgangersbrug krijgt hiermee de uitstraling van een ‘opgetilde straat’, met groen, water en zitgelegenheden. De indeling van het brugdek geeft een aaneenschakeling van verschillende plekken en belevenissen, waarbij de zichtlijnen dankzij de S-vorm telkens subtiel veranderen.

De passerelle vormt een aanjager in een duurzame gebiedsontwikkeling van het stationsgebied. Het laat de impact zien van thema’s als biodiversiteit, klimaat, mobiliteit, inclusiviteit en circulariteit. Het ontwerpteam heeft gestuurd op het tastbaar maken van deze expressie.

Uniek aan de loopbrug is dat gekozen is voor een brugconstructie in Europees zachthout. De brug heeft vier parallel liggende gelamineerde houten hoofdliggers, opgebouwd uit identieke overspanningen van 34 meter. Het hout wordt aangevuld met zwartstalen details. De 1340 millimeter hoge liggers worden in dwarsrichting met koppelstukken aan elkaar bevestigd en worden gedragen door zwartstalen portalen. Ook de liftschachten en doorlopende robuuste leuningen worden in hout uitgevoerd. De houten brug geeft hiermee 74% minder CO2 uitstoot ten opzichte van een stalen brug.

De passerelle combineert de houten draagconstructie met een brugdek in cross-laminated timber (CLT). Om waterdichtheid van de toplagen te garanderen, komt op het houten dek een dubbeldikke EPDM-laag. Een ‘daktuinconstructie’ bovenop de houten liggers geeft de basis voor een gezonde bodem.

Elk seizoen geeft een unieke beleving en de diversiteit aan beplanting en verscholen plekken geeft ruimte voor vogels, vleermuizen en insecten. Een uitgekiend en robuust watersysteem voedt de beplanting en is ook zichtbaar. De beleving van het water komt in verschillende vormen terug, van een waterkunstwerk, een watertrap als speelelement tot aan subtiele ribbels in de goot om de dynamiek van water te vergroten.

De passerelle is voor iedereen toegankelijk, veilig en aantrekkelijk. Door de transparante balustrade kan ook een kind de omgeving zien, bankjes zijn zo gepositioneerd dat rolstoelers tussen uitrustende mensen zitten en de doorgaande watergoot vormt tegelijkertijd een subtiele gidslijn voor blinden en slechtzienden. Fietsers kunnen gemakkelijk gebruik maken van de royale liften.