Internationale Architectuur Biënnale

Van 24 september tot 10 januari 2010 is in Rotterdam de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR). Het thema van deze vierde editie is ‘Open City: Designing Coexistence. Curator is de Nederlandse architect en urbanist Kees Christiaanse, als hoogleraar verbonden aan de ETH Zürich en oprichter en partner van KCAP Rotterdam.
Delen:

Tijdens dit internationale evenement worden tentoonstellingen, conferenties, lezingen en andere activiteiten gehouden gewijd aan thema’s op het gebied van architectuur en stedebouw in Rotterdam en ditmaal ook in Amsterdam. Directeur van de IABR is George Brugmans.

De hoofdtentoonstelling Open City: Designing Coexistence, vormt het hart van de 4e IABR. Bezoekers van deze tentoonstelling komen via een brug tussen het Museumpark en de grootste tentoonstellingszaal van het NAi binnen in een dynamisch publiek forum. In deze ruimte wordt een grootschalig doorloopmodel van de Open City gebouwd waar inleidende tentoonstellingen en publieksactiviteiten plaatsvinden. Hiermee formuleert de curator, Kees Christiaanse, het thema.

Open City Event Program
Vanaf eind september vinden in het Forum wekelijks van woensdag tot en met zondag diverse activiteiten plaats zoals themalezingen, films, workshops, Open Podium, debatten, bezichtigingen, rondleidingen en excursies, muziek, literatuur, en meer. De activiteiten vinden plaats rondom een van subthema’s van Open City – Maakbaarheid, Refuge, Reciprocity, Community, Squat, en Collective – of een ander aan Open City gelieerd thema zoals het werk van Jane Jacobs, e-cultuur en de stad, ecologie en de stad, en jeugdcultuur en de stad.

Naast de hoofdtentoonstelling in het NAi maken nog twee tentoonstellingen deel uit van de 4e IABR: de tentoonstelling ParallelCases//IABR@RDM op de RDM campus op Heijplaat, in het Rotterdam havengebied, i.s.m. de Rotterdamse Academie van Bouwkunst en het IHS/Erasmus Universiteit; en de tentoonstelling Vrijstaat Amsterdam in de voormalige Shell-Kantine in de Tolhuistuin in Amsterdam, waar de Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam visies van negen stedenbouwkundige bureaus op de toekomst van Amsterdam presenteert.

De VPRO presenteert samen met de IABR een uitgebreid programma over de stad op televisie, radio, internet en in de gids, onder de titel Eeuw van de Stad.
Daarnaast is er parallel aan de 4e Biënnale van eind augustus tot eind december een uitgebreid Partner Program in zowel Rotterdam als Amsterdam.