Contraproductieve regelgeving rondom aanbesteden

De drie belangrijkste pijlers onder de Europese regelgeving voor aanbesteden, ingevoerd in 2005, zijn de gelijke behandeling van iedere meedingende partij, de proportionaliteit van de selectiecriteria ten opzichte van de gevraagde dienst en de transparantie van de procedures.