Rollator als rotondekunst

Op de rotonde 'de kweekvijver' op de Franciscusweg in Heerlen heeft de gemeente samen met Signe (kuS) een kunstproject opgezet dat leeringen van het nabij gelegen Bernardinuscollege betrekt bij de invulling van een wisselend kunstwerk. Ditmaal is gekozen voor het kunstwerk Rollator van architect en voorzitter van kunstencentrum Signe Jules Beckers. De reusachtige rollator verwijst naar de verhouding tussen vergrijzing en mobiliteit die tekenend is voor de regio Parkstad.