Transformatie

Leegstaande gebouwen worden niet meer zo snel gesloopt; eerder wordt gezocht naar herbestemming met nieuwe invullingen, liefst met gebruik van zo veel mogelijk aanwezige details en materialen. Dit geldt niet alleen voor historische en industriële monumenten maar ook voor naoorlogse kantoorgebouwen die na de crisis leegstaan.