nieuws

Energierenovaties rendabel

Techniek

Onder de streep zijn energierenovaties winstgevend. Alle kosten en baten in ogenschouw nemend leveren ze de samenleving meer op dan ze kosten. Dat concludeert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) na onderzoek door de onderzoeksbureaus Ivam en Planmaat. Het onderzoek was hoog nodig: de afgelopen maanden beweerden verschillende partijen dat verduurzaming van woningen zelden wat oplevert.

Energierenovaties rendabel

Onlangs nog bevestigde een promotie-onderzoek door  de TU Delft dat de resultaten van energierenovaties consequent te rooskleurig worden ingeschat en dat een beter energielabel weinig tot niets zegt over het daadwerkelijke energieverbruik van de bewoners.

Ingewikkelde rekensom

Dat het inschatten van het daadwerkelijke rendement van een energierenovatie geen eenvoudige rekensom is, moge duidelijk zijn. VOor gemeentes moet er een balans opgemaakt worden tussen de subsidies die geld kosten en de OZB-belasting en bijstandsuitkeringen die omlaag kunnen. En zo zijn er nog talloze variabelen die in de vergelijking moeten worden meegenomen.

Vier renovatieprojecten onder de loep

In het onderzoek ‘Winst en waardecreatie bij energierenovaties’ voor de VNG zijn vier lokale renovatieprojecten onder de loep genomen. Van de projecten in Haarlem, Kerkrade, Nijmegen en Breda zijn alle kosten en baten van bewoners, corporaties, gemeenten en het Rijk bij elkaar opgeteld.

Balans is positief

De analyse van vier projecten wijst uit dat de totale waardecreatie voor de hele samenleving positief is voor alle vier de projecten; ook voor het meest ambitieuze project in Kerkrade waar huizen van corporatie Heemwonen zijn omgebouwd van label E naar nul-op-de-meter. Onder de streep blijft er overal geld over, becijferen de onderzoekers.

Winst inzetten voor nieuwe projecten

De VNG roept partijen die profijt hebben van de renovaties op om de winsten gezamenlijk in te zetten om nieuwe projecten van de grond te tillen. “Zo kunnen meer projecten worden gerealiseerd waardoor de ambities uit het Energie Akkoord, maar ook van andere beleidsterreinen eerder binnen bereik komen.”

Bron: Cobouw/Armand Landman

Reageer op dit artikel