nieuws

Sterrenschool Son

Techniek

De Sterrenschool in Son heeft geen klaslokalen, maar een open plattegrond met grote aaneengeschakelde vrije ruimtes. Deze week wordt begonnen met de bouw die eind 2014 gereed zal zijn. De school is ontworpen door architecten en|en|, en zal de eerste school in Noord-Brabant zijn die werkt volgens dit innovatieve onderwijsconcept.

Sterrenschool Son

Sterrenscholen zijn gericht individuele leerlijnen die zijn toegespitst op ieder kind en kennen geen jaarklassen en vaste lestijden. De scholen zijn het hele jaar van 7 tot 7 geopend en integreren zowel onderwijs als opvang in hetzelfde leer- en werkklimaat. Tevens wordt veel waarde gehecht aan interactie met de buurt. Architecten en|en| heeft dit vertaald in een ontwerp waarin klaslokalen plaatsmaken voor grote flexibele thuisruimtes, een open leercentrum, restaurant, studio, lab, winkel en theater.

Het gebouw is terughoudend vormgegeven als een compact volume dat als podium fungeert voor een voetgangersbrug. De gevel, met een zeer hoge isolatiewaarde, zal worden uitgevoerd in pure materialen: ambachtelijk metselwerk met onbehandelde Western Red Cedar kozijnen. Door twee steentypen te gebruiken wordt het traditionele “Vlaams” metselverband, dat veel voor komt in de omgeving, nieuw leven ingeblazen. Een rode handvorm en aubergine strengpers worden stootvoegloos gemetseld. Het metselwerk wordt geperforeerd ter plaatste van een grote patio, de strengperskoppen worden hier weggelaten waardoor het geheel transformeert van ‘Vlaams’ naar ‘Braziliaans’ verband.

Omdat een belangrijke langzaam verkeersroute de school scheidt van de speelplaats de groene Brink, heeft het bureau vanaf het begin van het ontwerp ingezet op het realiseren van een brug die een veilige oversteek mogelijk maakt. De brug wordt uitgevoerd als kunstwerk waardoor extra budget kon worden vrijgemaakt. Een eerste selectie zal worden opgestart met drie kunstenaars die deze maand hun plannen zullen presenteren: Frank Havermans, Jeroen Doorenweerd en André van de Wijdeven.

 

Reageer op dit artikel