Spelregels

Regels voor het plaatsen van reacties op de Architect.

Om het discussiëren in de reactiepanelen te vergemakkelijken, worden reacties op de site van de Architect direct en ongemodereerd op de site geplaatst. Ze kunnen echter achteraf zonder opgaaf van reden worden verwijderd als ze bij toetsing niet voldoen aan de onderstaande regels:

  • Een reactie moet inhoudelijk over het onderwerp van het artikel gaan.
  • Het plaatsen van reclame is niet toegestaan. Dit geldt zowel voor reclame in de vorm van tekst als in de vorm van hyperlinks naar pagina’s met reclame. Onder reclame wordt zowel informatie verstaan die als doel heeft de verkoop van een bepaald product of dienst te bevorderen, als pogingen om een website van derden meer bezoekersverkeer te laten trekken.
  • Een reactie mag geen laatdunkende, kwetsende of grievende uitlatingen bevatten. Hieronder vallen nadrukkelijk smaad, laster en racistische uitspraken.
  • Het openbaar maken van privacygevoelige gegevens van derden in reacties is niet toegestaan. De informatie zal worden verwijderd.
  • Het plaatsen van verhaaldumps (het kopiëren van gehele artikelen, of grote gedeelten daarvan, van sites van derden) is niet toegestaan. In redelijkheid citeren van sites van derden om het eigen argument te onderbouwen is uiteraard geen probleem.
  • De redactie van de Architect treedt niet in discussie over moderatiebeslissingen. Wel kan zij ervoor kiezen uitleg te geven. Ze is hier echter niet toe verplicht.

Wilt u reacties van derden op een artikel volgen, klik dan op ‘Abonneren’ onderaan het artikel.