Project

Woon-zorg appartementen in Tilburg door Ed Bergers Architecten

Geen categorie

De nieuwbouw aan de St. Josephstraat in Tilburg bestaat uit twee bouwdelen en herbergt achttien appartementen voor zelfstandig wonen voor mensen met een verstandelijke beperking. Eén bouwdeel van drie lagen is in de bestaande bebouwing geschoven, waarbij de positie is bepaalt door de bestaande daklijn en spantkonstruktie. De bestaande verdiepingshoogte op de begane grond is hier overgenomen.

Woon-zorg appartementen in Tilburg door Ed Bergers Architecten

Bij aanvang van de herontwikkeling werd door de gemeente Tilburg de wens uitgesproken om de gevel en het dak van de bestaande bebouwing te bewaren. Het gaat immers om een beeldbepalend pand binnen het beschermd stadsgezicht. Daarbij heeft het voormalige café Casino een plek binnen het collectief geheugen van de stad: veel Tilburgers hebben er hun rijbewijs gehaald of, in de laatste jaren, gefeest bij studentenvereniging Plato.

Merkwaardige ligging

Dat het hoekpand en de tegenoverliggende boerderij wat merkwaardig liggen ten opzichte van de kruising, is te verklaren uit de stedebouwkundige ontwikkeling die de straat op dit punt heeft doorgemaakt. Het café is ooit opgericht aan het pad dat Tilburg met Moergestel verbond, de Kommerstraat. Met de komst van het Wilhelminakanaal en de daarbij behorende Piushaven is de Kommerstraat op deze kruising ingeruild voor een orthogonaal stratenpatroon met bijbehorende verkaveling. De spie die achter en naast het café is vrijgekomen is al die tijd als parkeerplaats gebruikt.

Random kozijnen

De abstracte zwarte bakstenen gevels (handvorm waalformaat in halfsteens verband) vormen het decor voor het beeldbepalende witte pand. Binnen een verticaal grid zijn de kozijnen random geplaatst op een wijze waardoor een verspingende vloerlijn niet direct afleesbaar is, de abstractie ondersteunend.

Vertaling van knoopppunt

In de bestaande gevels zijn omissies uit het verleden deels hersteld, de oude ornamentiek is in de wit gekeimde gevel weer teruggebracht. Het andere bouwdeel – vier lagen – staat afzijdig maar maakt de oude Kommerstraat weer leesbaar. Ook van dit bouwdeel zijn de gevels abstract vormgegeven en ontbreekt een klassieke gevelopbouw, zoals bij het bestaande hoekpand. In de gevels zijn de kozijnen random geplaatst binnen een horizontaal grid welke gedefinieerd wordt door grijze betonbanden en grijs gevelmetselwerk (strengpers waalformaat in ‘platonisch’ verband). Zo is getracht ook in de gevels een vertaling te vinden van dit bijzondere historisch knooppunt, waar stedenbouwkundige organische groei en planning zo direct nog afleesbaar is.

Foto's

Ontwerp en realisatie

  • Adres St. Josephstraat 38
  • Plaats Tilburg
  • Projecttitel Woon-zorg appartementen in Tilburg door Ed Bergers Architecten
  • Projectarchitect(en) Ed Bergers en Dennis van Herel
  • Voorlopig ontwerp 18-07-2011
  • Definitief ontwerp 18-07-2011
  • Aanvang bouw 10-07-2011
  • Oplevering 01-04-2011
  • Opdrachtgever Roozen van Hoppe, Haghorst
  • Ontwerpbureau Ed Bergers Architecten
Reageer op dit artikel