Project

Raad van State in Den Haag door Merkx+Girod architecten

Geen categorie

De beschermde status van monumenten zorgt bij herbestemming vaak voor ingrepen die niet in overeenstemming zijn met de eisen die hedendaagse gebruikers stellen. In hun ontwerp voor de Raad van State is Merkx+Girod zowel voorzichtig als pragmatisch omgegaan met de panden die moesten worden samengevoegd tot een geheel. Door alle latere aanbouwsels langs een rechte lijn weg te snijden, is ruimte ontstaan voor een nieuwbouw die de verschillen tussen de historische panden in één gebaar weet te overbruggen.

Raad van State in Den Haag door Merkx+Girod architecten

Een rij gerenoveerde monumentale gevels aan de Parkstraat in Den Haag vormt de waardige façade waarachter de nieuwbouw van de Raad van State schuilgaat. Dit onlangs opgeleverde complex markeert de eerste fase in het vernieuwingsproces van de huisvesting van het instituut dat niet alleen regering en parlement adviseert over wetgeving en bestuur, maar tevens de hoogste algemene bestuursrechter is van ons land. De huisvesting van de Raad voldeed niet meer aan eisen en wensen van deze tijd. Nieuwe veiligheidseisen vroegen om groot onderhoud en veranderde werkprocessen maakten verbouwing en uitbreiding noodzakelijk. De Raad, sinds enkele decennia gevestigd aan de Kneuterdijk, kreeg hiervoor de beschikking over een reeks aaneengesloten panden aan de Parkstraat. Merkx+Girod architecten kreeg de opdracht de aansluiting hiervan op het oorspronkelijke complex gestalte te geven en de oude behuizing te vernieuwen.

Het volledige artikel verscheen eerder in de Architect, nummer 10, 2008, p90-95.

Foto's

Ontwerp en realisatie

 • Adres Parkstraat
 • Plaats Den Haag
 • Projecttitel Raad van State in Den Haag door Merkx+Girod architecten
 • Adviseur installaties HE adviseurs, Rotterdam
 • Aannemer Hillen & Roosen, Amsterdam
 • Landschapsarchitect Michael van Gessel, Amsterdam
 • Bouwmanagement Zonneveld, Rotterdam
 • Bruto vloeroppervlakte (m2) ca 10.500 m2
 • Voorlopig ontwerp 07-10-2009
 • Definitief ontwerp 07-10-2009
 • Aanvang bouw 07-10-2008
 • Oplevering 01-06-2008
 • Opdrachtgever Rijksgebouwendienst
Reageer op dit artikel